Hero highlight: Engineered for enterprise

TeamViewer Tensor

Thiết kế dành cho doanh nghiệp

Giải pháp quản lý và điều khiển từ xa có thể mở rộng giúp kết nối nhân viên với thiết bị, máy móc và hệ thống trong toàn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của bạn và phương thức kết nối từ xa

IDC InfoBrief

Cách kích hoạt vận hành kinh doanh từ xa và an toàn

Kết nối từ xa an toàn đang gặp rủi ro. Trong 12 tháng qua, 50% tổ chức phải đối mặt với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng. Mặc dù vậy, nhiều tổ chức vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng khi họ phải quản lý lực lượng lao động có kết nối nhưng bị phân tán mà họ tuyển dụng trong một thế giới hậu đại dịch.

Doanh nghiệp của bạn xử lý những thách thức này như thế nào? Giải pháp kết nối của bạn có an toàn ở mọi khía cạnh hay không?

Hãy đọc báo cáo IDC InfoBrief mới nhất, trong đó chúng tôi nêu chi tiết những gián đoạn, để có thể kết nối từ xa an toàn và cung cấp thông tin về cách điều hướng chúng.

Sách điện tử về bảo mật

Cách thiết lập tình trạng sẵn sàng về bảo mật ở cấp doanh nghiệp

Bề mặt tấn công bảo mật cũng tăng lên cùng với sự phát triển và mở rộng của lực lượng lao động. Hiện nay, 70% tổ chức không thể bảo mật dữ liệu trên nhiều môi trường từ đám mây đến tại chỗ.

Tình trạng sẵn sàng về bảo mật ở cấp doanh nghiệp không còn là điều cần có mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp đang mở rộng quy mô. Khởi động quy trình với sáu bước đơn giản.


Sách điện tử của chúng tôi có thể hướng dẫn bạn từ việc nhận cam kết cấp cao từ trên xuống cho đến xác định rủi ro trong thiết lập quy tắc.

Bạn đã sẵn sàng kết nối từ xa ở cấp doanh nghiệp?

Yêu cầu dùng thử Tensor.