Liên hệ chúng tôi mọi lúc mọi nơi

Bạn có thắc mắc gì không? Hãy gọi hoặc gửi phiếu yêu cầu dịch vụ.

Nhóm chuyên môn của chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc về các vấn đề cấp phép và kỹ thuật.


Với hơn 200.000.000 người dùng trên toàn thế giới, chúng tôi chỉ có khả năng hỗ trợ qua điện thoại đối với chủ máy có giấy phép hoặc người dùng trong quá trình quyết định mua hàng. Cám ơn về sự thông cảm của bạn.


Vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 AM giờ đến 8:00 PM (EST) giờ hoặc gửi phiếu yêu cầu dịch vụ vào bất kỳ lúc nào.

 1 800 638 0253 (miễn cước)

Nếu bạn muốn truy cập thông tin chung, nhận trợ giúp trong cộng đồng, gửi phiếu yêu cầu dịch vụ, tìm tài liệu, xem video trợ giúp hoặc thậm chí mua khóa đào tạo tại chỗ, vui lòng xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Hỗ trợ

Yêu cầu báo giá hoặc tìm đối tác được ủy quyền.

Bạn muốn có Báo giá sản phẩm? Chọn loại giấy phép và chúng tôi sẽ gửi báo giá riêng cho bạn. Bạn có thể đặt hàng bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết có trong báo giá hoặc liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi.

Yêu cầu báo giá

Truy cập danh mục đối tác của chúng tôi để tìm đối tác TeamViewer.

Tìm đối tác
Trở thành đối tác được ủy quyền

Địa chỉ liên hệ khác

Kinh doanh: www.teamviewer.com/sales/

Hỗ trợ: www.teamviewer.com/support/

Nền tảng kiến thức: community.teamviewer.com

Trung tâm việc làm: www.jobs.teamviewer.com/

Tiếp thị: Tiếp thị qua email