Najważniejsze informacje o funkcji Dostęp do wielu platform

Rozpocznij korzystanie z połączeń zdalnych do wielu platform i urządzeń

Nie ma znaczenia, czy logujesz się, żeby pomóc współpracownikowi, członkowi rodziny czy przyjacielowi, możesz rozwiązać ich problemy techniczne niezależnie od tego, jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego używasz. Możesz uzyskać dostęp do ich urządzeń z poziomu laptopa, smartfona lub tabletu.

TeamViewer™ umożliwia dostęp do wielu platform, o ile połączenie obsługuje systemy Windows, macOS, Chrome OS, iOS, Android lub Blackberry.

Informacje szczegółowe na temat funkcji & obsługiwane produkty

Multi-Platform

With TeamViewer, you can access any device from any device. Need to support an employee having tech issues on a smartphone? No problem. Provide support via your laptop, mobile phone, or tablet with ease.

TeamViewer supports cross-platform communication for a variety of device combinations. As long as your devices support either Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows, or BlackBerry, you’re set to save the day.

Linux Systems Without a GUI

Even if there is no graphical user interface (GUI) or attached monitor on the remote Linux computer, you can simply connect to the Linux text console.

Elementy zastosowane w produktach & rozwiązaniach

Galeria funkcji

Wypróbuj TeamViewer całkowicie bezpłatnie

Wypróbuj nasze produkty bez żadnego ryzyka przez 15 dni. Niezwłocznie prześlemy Ci wszystko, co konieczne do rozpoczęcia pracy z programem i zwiększenia produktywności Twojego zespołu.

Polityka prywatności
Want more? Exclusive deals, the latest news: Our Newsletter!