QuickSupport mới
xem trước trong phiên bản mới nhất

Kết nối và điều khiển bất kỳ thiết bị Windows 10 Mobile từ thiết bị PC, Mac hoặc Linux với phiên bản độc quyền Ứng dụng QuickSupport (Xem trước) cho Windows 10 Mobile. Tính năng này là duy nhất trong số các giải pháp phần mềm cạnh tranh.


TeamViewer dành cho Windows App

Điều khiển máy tính từ xa bằng thiết bị Windows 10 / Windows 10 Mobile. Đối với mục đích sử dụng thương mại, vui lòng tuân thủ ghi chú cấp phépnày.


Windows Store
Chính sách về quyền riêng tư


Có gì mới trong phiên bản 13
Sử dụng TeamViewer để kết nối đi từ xa với Windows App.

Các tải về bổ sung

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport (Xem trước)

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động để cho phép máy tính Windows, Mac và Linux kết nối với thiết bị Android, Windows 10 Mobile hoặc iOS để cung cấp hỗ trợ cho bạn.

Windows Store
Chính sách về quyền riêng tư