Tích hợp TeamViewer cho IBM MaaS360

Tích hợp TeamViewer cho IBM MaaS360 cho phép hỗ trợ điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình cho nhiều thiết bị Android, iOS và máy tính sử dụng Windows/thiết bị di động từ bên trong MaaS360 Cloud.

Lý do kích hoạt TeamViewer cho IBM MaaS360

TeamViewer được kích hoạt trên IBM MaaS360
Lợi ích

Truy cập không giới hạn vào mọi thiết bị Android, iOS hoặc máy tính sử dụng Windows cũng như các thiết bị di động được hỗ trợ và điều khiển từ xa các thiết bị này để đơn giản hóa việc xử lý sự cố. Trải nghiệm xử lý sự cố từ xa được cải thiện nhờ tối ưu hóa giao tiếp giữa người dùng và bộ phận hỗ trợ CNTT khi mà bộ phận hỗ trợ CNTT có thể dễ dàng cung cấp hỗ trợ hiệu quả đúng lúc. Người dùng không cần phải diễn đạt vấn đề dài dòng và bộ phận hỗ trợ không phải mò mẫm xác định các sự cố.

Tính năng
  • Tạo và tham gia phiên hỗ trợ trực tiếp từ bên trong MaaS360 Cloud
  • Điều khiển từ xa thiết bị Android hoặc máy tính sử dụng Windows/thiết bị di động được quản lý (iOS không có chức năng chia sẻ màn hình)
  • Gửi tin nhắn trò chuyện đến và đi từ thiết bị
  • Truyền tập tin đến thiết bị hoặc nhận tập tin từ thiết bị
  • Đưa các cài đặt như tài khoản Microsoft Exchange vào thiết bị hoặc duy trì các cài đặt WiFi
  • Xem các ứng dụng đã cài và xử lý đang chạy
  • Xem nhanh các thông tin như mức sử dụng CPU và RAM, tình trạng pin và lưu trữ
  • và nhiều thông tin khác ...
Kích hoạt tích hợp TeamViewer trong IBM MaaS360

Có thể kích hoạt tích hợp TeamViewer cho IBM MaaS360 bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của IBM. Tìm hiểu thêm về quy trình trong IBM MaaS360 Community Wiki.

Đi đến IBM MaaS360 Community Wiki