TeamViewer dành cho Chrome OS

Sử dụng Chromebook để thiết lập kết nối gửi đi từ xa để hỗ trợ hoặc truy cập các máy tính khác theo thời gian thực. Sau khi tải xuống và cài đặt phần mềm này, bạn sẽ có phiên đầu tiên được thiết lập và hoạt động trong vài giây.

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!