Tải xuống phiên bản TeamViewer dành cho Mac mới nhất

Bằng việc cài đặt và sử dụng TeamViewer, bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Phiên bản hiện tại: 15.50.5
 • TeamViewer QuickSupport

  Nếu bạn muốn nhận hỗ trợ:

 • TeamViewer Full Client

  Nếu bạn muốn cung cấp hỗ trợ:

 • TeamViewer Host

  Nếu bạn muốn thiết lập truy cập không giám sát vào thiết bị:

 • TeamViewer Meeting

  Nếu bạn muốn tham gia hay bắt đầu cuộc họp: