Tải xuống phiên bản TeamViewer dành cho Raspberry Pi mới nhất

Bằng việc cài đặt và sử dụng TeamViewer, bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Phiên bản hiện tại: 15.42.4
  • TeamViewer Full Client

    Nếu bạn muốn cung cấp hỗ trợ:

    • Thiết lập kết nối với các thiết bị Raspberry Pi
    • Hỗ trợ và truy cập từ xa trong thời gian thực
    • Bắt đầu sử dụng TeamViewer miễn phí ngay sau khi tải xuống