Tải xuống phiên bản TeamViewer dành cho iOS mới nhất

Bằng việc cài đặt và sử dụng TeamViewer, bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Phiên bản hiện tại: 15.53.1
 • TeamViewer QuickSupport

  Nếu bạn muốn nhận hỗ trợ:

 • TeamViewer Full Client

  Nếu bạn muốn cung cấp hỗ trợ:

 • TeamViewer Assist AR

  Nếu bạn muốn tham gia phiên AR:

 • TeamViewer Meeting

  Nếu bạn muốn tham gia hay bắt đầu cuộc họp: