TeamViewer dành cho Linux

Thiết lập kết nối đến và đi từ xa cho hỗ trợ theo thời gian thực hoặc truy cập vào máy tính khác. Tham gia họp và thuyết trình, trò chuyện với người khác hoặc nhóm khác cũng như thực hiện gọi video. Sau khi tải về và cài phần mềm này, phiên đầu tiên của bạn sẽ hiển thị và chạy trong vòng vài giây. ghi chú cài đặt

Ubuntu, Debian
Tải về TeamViewer

v12.0.85001 (deb 32-Bit / 64-Bit Multiarch)


RedHat, CentOS, Fedora, SUSE
Tải về TeamViewer

v12.0.85001 (rpm)


Các hệ thống khác (không hỗ trợ chính thức)
Tải về TeamViewer

v12.0.85001 (tar.xz)


TeamViewer sẽ chạy trên nhiều loại Linux mới khác.
Vui lòng đọc Cài đặt trên các hệ thống không được hỗ trợ

Nhật ký thay đổi
Sử dụng TeamViewer cho các kết nối đến và đi từ xa.

Các tải về bổ sung

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Được tối ưu cho hỗ trợ tức thì, mô-đun khách hàng nhỏ này không yêu cầu cài đặt hoặc quyền quản trị — chỉ cần tải về, nhấp đúp và cung cấp ID và mật khẩu đã cho cho người hỗ trợ của bạn.

Tải về QuickSupport
Tùy chỉnh QuickSupport

Truy cập không giám sát:

TeamViewer Host

TeamViewer Host được sử dụng cho truy cập 24/7 vào máy tính từ xa, trở thành giải pháp sử dụng lý tưởng như giám sát từ xa, bảo trì máy chủ hoặc truy cập làm việc tại nhà. Cài TeamViewer Host trên số lượng máy tính và thiết bị không giới hạn. Là người dùng được cấp phép, bạn được truy cập vào tất cả đối tượng này!

Debian, Ubuntu, Raspbian

RedHat, CentOS, Fedora, SUSE

Các hệ thống khác (không được hỗ trợ chính thức)

TeamViewer 12 cho hệ thống cũ 64-Bit DEB không có Multiarch

(như Debian 6, Ubuntu 10)

Tải về

Xem ghi chú cài đặt để biết thêm chi tiết.

TeamViewer Host cho phép truy cập không giám sát.

Sự bắt đầu của bạn trong Mạng lưới Thiết bị Kết nối Internet (IoT):

TeamViewer Host dành cho Raspberry Pi

The TeamViewer Host dành cho Raspberry Pi là một dịch vụ hệ thống cho phép truy cập không cần giám sát của các thiết bị Raspberry Pi, qua đó chúng có thể được duy trì, kiểm soát, hoặc quản lý với TeamViewer, giải pháp dẫn đầu ngành công nghiệp của chúng tôi, quen thuộc với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

Tải về Host
TeamViewer 13 Beta: Tải về
Phiên bản trước:

Các bản tải về này chỉ được đề xuất cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất của TeamViewer.


Xem phiên bản trước