TeamViewer dành cho Chrome OS

Điều khiển máy tính từ xa cũng như truyền tệp đến và từ máy tính từ xa bằng ứng dụng TeamViewer dành cho Android với thiết bị Chrome OS. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng tuân thủ những lưu ý về giấy phép.

Phiên bản hiện tại: 15.40.63

Mua giấy phép để sử dụng nhiều tính năng TeamViewer hơn

Các mục Tải xuống Bổ sung cho Chrome OS

Để nhận Hỗ trợ Theo yêu cầu:

TeamViewer QuickSupport

Cài đặt ứng dụng TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để kích hoạt hỗ trợ từ xa theo yêu cầu từ các kỹ thuật viên kết nối từ máy tính Windows, Mac, Linux, Chromebook hoặc các thiết bị di động khác.

Để Truy cập Không giám sát:

TeamViewer Host

Cài đặt ứng dụng TeamViewer Host trên các thiết bị bạn muốn truy cập từ xa, ngay cả khi chúng không được người khác giám sát hoặc hiện không được sử dụng. Từ Windows, Mac, Linux, Chromebooks (chỉ chia sẻ màn hình) hoặc thiết bị di động, bạn có thể kết nối 24/7 với bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt TeamViewer Host.

Các Tài nguyên Khác

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các hệ điều hành được hỗ trợ của chúng tôi?

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!