Active Directory

Active Directory (AD) är en katalogtjänst för Windows domännätverk. Med den kan alla användare och datorer administreras via LDAP i Windows domännätverk.

Active Directory
Fördelar

Håll dina TeamViewer-användarkonton aktuella genom att synkronisera dem med Active Directory. Du behöver inte längre lägga till nya företagsanvändare manuellt i TeamViewer!

Funktioner
  • Välj en eller flera grupper i ditt Active Directory för att skapa ett TeamViewer-konto för alla medlemmar i dessa enheter.
  • Ändringar i Active Directory, till exempel ändrade namn och nya användare, uppdateras i TeamViewer.
  • Användare som har tagits bort från Active Directory kan enkelt avaktiveras i TeamViewer.
Kom igång:

Hämta och kör AD Connector-verktyget för att konfigurera integrationen efter dina behov.