รายการเกี่ยวกับการพิมพ์

ข้อมูลที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ Art. 5 German Telemedia Act

ผู้ให้บริการทั้งหมดใน www.teamviewer.com ยกเว้นหน้าย่อย (นักลงทุนสัมพันธ์) คือ
TeamViewer Germany GmbH
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
เยอรมนี

การจัดการ: Oliver Steil, Michael Wilkens, Peter Turner, Mei Dent

โทรศัพท์: +49 7161 60692 50
โทรสาร: +49 7161 60692 79
อีเมล: [email protected]
การจดทะเบียน: Ulm HRB 534075
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE245838579

ผู้ให้บริการเนื้อหาที่ระบุไว้ในหน้าย่อย (นักลงทุนสัมพันธ์) คือ
TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Goeppingen
เยอรมนี

สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร: Oliver Steil (ประธาน), Michael Wilkens, Peter Turner, Mei Dent

โทรศัพท์: +49 7161 60692 50
โทรสาร: +49 7161 60692 79
อีเมล: [email protected]
การจดทะเบียน: HRB 745906
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE325349124

ต้องการติดต่อเราที่สำนักงานใหญ่ของเราใช่หรือไม่

คุณสามารถโทรหาเราได้ตลอดเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

ติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ เรายินดีตอบข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รับการสนับสนุนด้านการขายและผลิตภัณฑ์ได้ทางหน้าติดต่อ และ การสนับสนุน

TeamViewer Germany GmbH: +49 7161 60692 50
TeamViewer SE: +49 7161 60692 10