Ứng dụng TeamViewer cho Zendesk

Tích hợp TeamViewer mở rộng sản phẩm này với nhiều tính năng hàng chờ dịch vụ TeamViewer hữu ích và cho phép kết nối với và trợ giúp khách hàng ngay từ phiếu yêu cầu dịch vụ.

Lý do để kích hoạt TeamViewer cho Zendesk

Ảnh chụp màn hình Zendesk
Lợi ích

Zendesk là hệ thống phiếu yêu cầu dịch vụ trên nền web cung cấp giải pháp dễ chịu cho các vấn đề quản lý phiếu yêu cầu dịch vụ và bộ phận trợ giúp. Với TeamViewer được tích hợp trực tiếp vào Zendesk, bạn có thể quản lý và bắt đầu tất cả trường hợp hỗ trợ từ một vị trí. Dễ dàng kết nối với khách hàng trong phạm vi phiếu yêu cầu dịch vụ Zendesk. Khách hàng khởi động phiên bằng một nhấp chuột và không phải bận tâm về việc tải về, phiên, ID hoặc bất cứ gì.

Tính năng
  • Tạo và tham gia phiên hỗ trợ trực tiếp từ bên trong Zendesk.
  • Chèn liên kết phiên vào phiếu yêu cầu dịch vụ Zendesk.
  • Khách hàng của bạn kết nối chỉ bằng một nhấp chuột đơn giản.
  • Xem tổng quan về các phiên Zendesk chưa xử lý trong máy khách TeamViewer và trong bảng điều khiển TeamViewer Management Console.