Ứng dụng TeamViewer cho Zendesk

Tích hợp TeamViewer mở rộng sản phẩm này với nhiều tính năng hàng chờ dịch vụ TeamViewer hữu ích và cho phép kết nối với và trợ giúp khách hàng ngay từ phiếu yêu cầu dịch vụ.

Lý do để kích hoạt TeamViewer cho Zendesk

Ảnh chụp màn hình Zendesk
Lợi ích

Zendesk là hệ thống phiếu yêu cầu dịch vụ trên nền web cung cấp giải pháp dễ chịu cho các vấn đề quản lý phiếu yêu cầu dịch vụ và bộ phận trợ giúp. Với TeamViewer được tích hợp trực tiếp vào Zendesk, bạn có thể quản lý và bắt đầu tất cả trường hợp hỗ trợ từ một vị trí. Dễ dàng kết nối với khách hàng trong phạm vi phiếu yêu cầu dịch vụ Zendesk. Khách hàng khởi động phiên bằng một nhấp chuột và không phải bận tâm về việc tải về, phiên, ID hoặc bất cứ gì.

Tính năng
 • Tạo và tham gia phiên hỗ trợ trực tiếp từ bên trong Zendesk.
 • Chèn liên kết phiên vào phiếu yêu cầu dịch vụ Zendesk.
 • Khách hàng của bạn kết nối chỉ bằng một nhấp chuột đơn giản.
 • Xem tổng quan về các phiên Zendesk chưa xử lý trong máy khách TeamViewer và trong bảng điều khiển TeamViewer Management Console.
Bước 1: Đặt ứng dụng TeamViewer trong Thư mục ứng dụng Zendesk

Sử dụng ứng dụng TeamViewer cho Zendesk với bất kỳ giấy phép đủ tiêu chuẩn nào (xem Bước 2). Chỉ cần tải về ứng dụng trong Thư mục ứng dụng, sau đó thực hiện theo các bước để liên kết với giấy phép hiện tại hoặc giấy phép TeamViewer mới.

Mở Thư mục ứng dụng Zendesk
Bước 2:

Để sử dụng TeamViewer integration (Tích hợp TeamViewer) cho Zendesk, cần phải có sẵn hoặc đăng ký giấy phép Premium (Cao cấp), Corporate (Công ty) hoặc Enterprise (Doanh nghiệp) mới.

Giá trị tốt nhất
Premium
US$ 99.00
mỗi tháng
thanh toán hàng năm thông qua hệ thống tự động gia hạn
Mua Đăng ký
Điểm cuối không giới hạn
Mọi thứ theo kế hoạch Business +
 • Giấy phép (thả nổi) đa người dùng*
 • Quản lý người dùng và thiết bị
 • Mô-đun khách hàng tùy chỉnh
 • Họp & Thuyết trình
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Báo cáo kết nối người dùng
 • 1 kênh (người dùng đồng thời)
 • Kênh khác có sẵn (trả thêm phí)
 • bộ phận hỗ trợ dịch vụ tích hợp servicecamp
Các AddOn Có sẵn
Hỗ trợ các Thiết bị Di động
Các kênh cho nhiều người dùng đồng thời
servicecamp nhân viên
Corporate
US$ 199.00
mỗi tháng
thanh toán hàng năm thông qua hệ thống tự động gia hạn
Mua Đăng ký
Điểm cuối không giới hạn
Mọi thứ theo kế hoạch Premium +
 • Giấy phép (thả nổi) đa người dùng*
 • Quản lý người dùng và thiết bị
 • Mô-đun khách hàng tùy chỉnh
 • Họp & Thuyết trình
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Báo cáo kết nối thiết bị và người dùng
 • 3 kênh (người dùng đồng thời)
 • Kênh khác có sẵn (trả thêm phí)
 • Triển khai hàng loạt
 • 12 tháng cho dịch vụ ưu tiên
Các AddOn Có sẵn
Hỗ trợ các Thiết bị Di động
Các kênh cho nhiều người dùng đồng thời
servicecamp nhân viên

*Giấy phép đa người dùng (bản quyền động) cho phép nhiều người dùng cùng làm việc với TeamViewer trên bất kỳ số lượng thiết bị ở các địa điểm khác nhau.

Tất cả giao dịch mua bán là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Giá niêm yết không bao gồm thuế bán hàng.