Προγραμματισμός

Ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων

Το TeamViewer API

Το TeamViewer προσφέρει ένα REST API για την ανάπτυξη λύσεων που ενσωματώνουν τη λειτουργικότητα του TeamViewer καθώς και εφαρμογών για το προσαρμοσμένο σας περιβάλλον | Εικονίδιο

Το TeamViewer προσφέρει ένα διαδικτυακό API το οποίο σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα αλλά και να ελέγχετε τις διάφορες απόψεις του λογαριασμού σας στο TeamViewer. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το API για να δημιουργείτε εφαρμογές που ενσωματώνουν τη λειτουργικότητα του TeamViewer στο δικό σας εταιρικό περιβάλλον ή μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογές τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας.

Το API χρησιμοποιεί το REST για να επικοινωνεί με την εφαρμογή σας και το ασφαλές πρότυπο επαλήθευσης ταυτότητας OAuth 2.0 για τη διαχείριση της πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά

Το TeamViewer API για τους προγραμματιστές εφαρμογών παρέχει πρόσβαση στις εξής λειτουργίες του TeamViewer:

Διαχείριση χρηστών

Μέθοδοι που αφορούν ένα εταιρικό προφίλ του TeamViewer (π.χ. δημιουργία νέου εταιρικού μέλους, τροποποίηση στοιχείων μέλους).

Διαχείριση ομάδων

Μέθοδοι που αφορούν τις ομάδες της λίστας Υπολογιστές & Επαφές σας στο TeamViewer (π.χ. δημιουργία ομάδας, κοινή χρήση ομάδας)

Διαχείριση συνεδριών

Μέθοδοι που αφορούν τις συνεδρίες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω TeamViewer (π.χ. δημιουργία συνεδρίας, τροποποίηση στοιχείων συνεδρίας).

Αναφορές συνδέσεων

Μέθοδοι που αφορούν τις αναφορές συνδέσεων στο TeamViewer Management Console (π.χ. λίστα αναφορών συνδέσεων, εξαγωγή αναφορών).

Online meeting

Μέθοδοι που αφορούν τα TeamViewer meeting (π.χ. προγραμματισμένα meeting, έναρξη άμεσου meeting)

Υπολογιστές & Επαφές

Οι μέθοδοι που αφορούν τη λίστα Υπολογιστές & Επαφές του TeamViewer (π.χ. δείτε ποιος είναι online, ξεκινήστε μία συνεδρία απομακρυσμένου ελέγχου με μία επαφή ή μία συσκευή ή κάντε μαζική εισαγωγική νέων επαφών από το βιβλίο διευθύνσεών σας).

Παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης

 • Δημιουργία μίας περίπτωσης service από ένα δελτίο πελάτη μέσα από το γραφείο υποστήριξής σας
 • Ενσωμάτωση ενός πλήκτρου“Αίτημα συνεδρίας υποστήριξης” στην εφαρμογή σας για τον Ιστό.
 • Εξαγωγή αναφορών συνδέσεων από το TeamViewer Management Console σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία και δημιουργία στατιστικών στοιχείων.
 • Αυτόματη εξαγωγή αναφορών συνδέσεων από το TeamViewer Management Console κάθε βράδυ για offline και ευέλικτη χρήση (π.χ. για τιμολόγηση).
 • Γρήγορη εισαγωγή του συνόλου της ομάδας υποστήριξης στο εταιρικό σας προφίλ στο TeamViewer.
 • Αυτόματη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού TeamViewer για κάθε νέο χρήστη στο Active Directory σας.
 • Ξεκινήστε ένα meeting μέσα από μία εφαρμογή συνομιλίας και προσκαλέστε απευθείας έναν συνεργάτη για συνομιλία.
 • Προγραμματίστε ένα meeting σε μία εφαρμογή ημερολογίου τρίτου κατασκευαστή.
 • Δείτε εάν είναι online στο TeamViewer μία επαφή σας από το πρόγραμμα CRM σας και ζητήστε του/της να ξεκινήσετε μία συνεδρία απομακρυσμένου ελέγχου του υπολογιστή του/της.
 • Συνδεθείτε απευθείας σε έναν υπολογιστή μέσα από το αγαπημένο σας σύστημα διαχείρισης στοιχείων, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης που έχει αποθηκευτεί στη λίστα Υπολογιστές & Επαφές.

Ξεκινήστε να προγραμματίζετε

Ξεκινήστε Τεκμηρίωση Παραδείγματα

Ξεκινώντας

Ξεκινήστε τώρα και αναπτύξτε μία εφαρμογή ή δέσμη ενεργειών. Το TeamViewer API χρησιμοποιεί το OAuth 2.0 και διακριτικά δεσμών ενεργειών καθώς και Αναγνωριστικά πελάτη (Client ID).

Ξεκινήστε να προγραμματίζετε τώρα

Η ανάπτυξη της εφαρμογής σας είναι μία απλή υπόθεση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ή διαβάστε απευθείας την τεκμηρίωση API για να ξεκινήσετε αμέσως.

Στο TeamViewer API υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι χρήσης του API: Είτε μέσω δεσμών ενεργειών είτε μέσω εφαρμογών.

Οι εφαρμογές προορίζονται για χρήση από πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς. Εξαιτίας αυτού, οι δέσμες ενεργειών και οι εφαρμογές προσπελαύνουν τα δεδομένα του TeamViewer με διαφορετικούς τρόπους, και βάσει διαφόρων τύπων διακριτικών (token).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το API για τα δικά σας δεδομένα και μόνο, δημιουργήστε ένα διακριτικό δέσμης ενεργειών. Μην ανησυχείτε αν αλλάξετε αργότερα τη γνώμη σας. Μπορείτε πολύ απλά να αργότερα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή αντί της δέσμης ενεργειών. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μία εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται από άλλους πελάτες του TeamViewer, ξεκινήστε και δημιουργήστε ένα Αναγνωριστικό πελάτη OAuth 2.0.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό TeamViewer στο TeamViewer Management Console για να αναπτύξετε μία εφαρμογή ή μία δέσμη ενεργειών για το TeamViewer μέσω του TeamViewer API | Στιγμιότυπο οθόνης

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζεστε έναν λογαριασμό TeamViewer για να χρησιμοποιήσετε το TeamViewer API.

Ο ευκολότερος τρόπος για αυτό είναι να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του TeamViewer Management Console . Εγγραφείτε για έναν λογαριασμό στα αριστερά της σελίδας.

Δημιουργία δέσμης ενεργειών

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις προφίλ σας στο TeamViewer Management Console | Στιγμιότυπο οθόνης

Άνοιγμα Management Console

Για να δημιουργήσετε μία δέσμη ενεργειών πρέπει συνδεθείτε στο TeamViewer Management Console χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο TeamViewer.

Στο Console, ανοίξτε τις ρυθμίσεις προφίλ σας στην άνω δεξιά περιοχή του ιστότοπου.

Δημιουργήστε μία νέα δέσμη ενεργειών η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον λογαριασμό σας στο TeamViewer | Στιγμιότυπο οθόνης

Δημιουργία δέσμης ενεργειών

 1. Εισαγάγετε το όνομα της δέσμης ενεργειών
 2. Εισαγάγετε την περιγραφή της δέσμης ενεργειών
 3. Επιλέξτε τα δικαιώματα χρήσης της δέσμης ενεργειών
 4. Αποθηκεύστε τη δέσμη ενεργειών

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση API .

Σημειώστε το διακριτικό δέσμης ενεργειών το οποίο μπορείτε να βρείτε μέσω των ιδιοτήτων της δέσμης ενεργειών. Θα το χρειαστείτε αργότερα | Στιγμιότυπο οθόνης

Σημειώστε το διακριτικό

Σημειώστε το οποίο μπορείτε να βρείτε μέσω των ιδιοτήτων της δέσμης ενεργειών που μόλις δημιουργήσατε.
Το διακριτικό θα σας χρειαστεί στα επόμενα βήματα της διαδικασίας προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το διακριτικό μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση API .

Ξεκινήστε να γράφετε τον κώδικα

Τώρα πλέον μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε τη δική σας δέσμη ενεργειών βάσει της τεκμηρίωσης API ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακριτικό σας σε ένα από τα παραδείγματα δεσμών ενεργειών.

Δημιουργία εφαρμογής

Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές στο TeamViewer Management Console | Στιγμιότυπο οθόνης

Άνοιγμα Management Console

Για να δημιουργήσετε μία εφαρμογή, συνδεθείτε στο TeamViewer Management Console χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο TeamViewer.

Στο Console, ανοίξτε τον σύνδεσμο Εφαρμογές στο κάτω μέρος του ιστότοπου.

Δημιουργήστε μία νέα εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιονδήποτε λογαριασμό στο TeamViewer ο οποίος χρησιμοποιεί τις μεθόδους του OAuth 2.0 | Στιγμιότυπο οθόνης

Δημιουργία εφαρμογής

 1. Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής
 2. Εισαγάγετε την περιγραφή της εφαρμογής σας
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URI ανακατεύθυνσης.
  Οι χρήστες ανακατευθύνονται στη διεύθυνση URI αφού έχει πραγματοποιηθεί η παραχώρηση στην εφαρμογή πρόσβασης στα δεδομένα τους. Εάν έτσι οριστεί, θα γίνονται δεκτά μόνο τα αιτήματα επαλήθευσης ταυτόττητας χρήστη τα οποία χρησιμοποιούν την αποδοθείσα διεύθυνση URI. Μπορεί να αλλαχτεί αργότερα.
 4. Επιλέξτε επίπεδο πρόσβασης
 5. Επιλέξτε τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής σας
 6. Αποθηκεύστε την εφαρμογή

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση API .

Σημειώστε το Αναγνωριστικό πελάτη μέσω των ιδιοτήτων της δέσμης ενεργειών. Θα το χρειαστείτε αργότερα | Στιγμιότυπο οθόνης

Σημειώστε το Αναγνωριστικό πελάτη και τον Μυστικό κωδικό

Σημειώστε το Αναγνωριστικό πελάτη και τον Μυστικό κωδικό μέσω των ιδιοτήτων στην εφαρμογή που μόλις δημιουργήσατε.
Θα τα χρειαστείτε στα επόμενα βήματα της διαδικασίας προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Αναγνωριστικό πελάτη μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση API .

Ξεκινήστε να γράφετε τον κώδικα

Τώρα πλέον μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε την εφαρμογή σας βάσει της τεκμηρίωση API .

Τεκμηρίωση API

Το TeamViewer API και οι αναφορές, τεχνικές προδιαγραφές και μέθοδοι του αναπτύσσονται διεξοδικά στην τεκμηρίωση του TeamViewer API | Εικονίδιο

Στην τεκμηρίωση του TeamViewer API παρέχεται μία λεπτομερής περιγραφή των διαθέσιμων μεθόδων (περιλαμβάνονται παραδείγματα για την κλήση των μεθόδων) καθώς και βασικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του API.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της τεκμηρίωσης του TeamViewer API ως αρχείο μορφότυπου PDF παρακάτω.

Λήψη

Παραδείγματα

Χρησιμοποιήστε τις έτοιμες προς χρήση δέσμες ενεργειών για μία πρώτη πολύ χρήσιμη εξοικείωση αναφορικά με τον προγραμματισμό κώδικα ενσωμάτωσης του προγράμματός μας σε άλλες εφαρμογές.

Παραδείγματα δεσμών ενεργειών

Παρέχουμε ορισμένες έτοιμες προς χρήση δέσμες ενεργειών για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό των δικών σας εφαρμογών.

Οι έτοιμες προς χρήση δέσμες ενεργειών είναι διαθέσιμες για PowerShell και Python.

Κάντε λήψη των δεσμών ενεργειών για τη Διαχείριση χρηστών, Αναφορές και Active Directory ή ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω παραδείγματα για να εξοικειωθείτε.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους API στην τεκμηρίωση του TeamViewer API .

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα κώδικα για το TeamViewer API μπορείτε να γράψετε τον κώδικα για μία εφαρμογή η οποία θα δημιουργεί περιπτώσεις service.

Παράδειγμα κώδικα: σειρά προτεραιότητας service

Με τη σειρά προτεραιότητας service μπορείτε να διαχειρίζεστε τις περιπτώσεις υποστήριξης πελατών μέσω του TeamViewer και του TeamViewer Management Console.

Το παρόν παράδειγμα αποτελεί μία εφαρμογή η οποία δημιουργεί μία περίπτωση παροχής service. Χρησιμοποιώντας τον σχετικό κώδικα προγράμματος θα είστε σε θέση να κατανοήσετε πώς επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων (που προσφέρει η σειρά προτεραιότητας service) στο δικό σας περιβάλλον εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής και του κώδικα C# παρακάτω.

Λήψη
Επιστροφή στην αρχή