TeamViewer för Linux

Upprätta ingående och utgående fjärranslutningar för support i realtid eller åtkomst till andra datorer. Delta i möten och presentationer, chatta med andra personer eller grupper och genomför videosamtal. När programvaran är nedladdad och installerad kan du vara igång med den första sessionen inom några sekunder. installationsmeddelande

Ubuntu, Debian
Ladda ner TeamViewer

v12.0.85001 (deb 32-Bit / 64-Bit Multiarch)


RedHat, CentOS, Fedora, SUSE
Ladda ner TeamViewer

v12.0.85001 (rpm)


Andra system (stöds ej officiellt)
Ladda ner TeamViewer

v12.0.85001 (tar.xz)


TeamViewer fungerar på många andra nya Linux-varianter.
Läs Installation på system som inte stöds

Changelog
Använd TeamViewer för ingående och utgående fjärranslutningar.

Fler nedladdningar

Omedelbar hjälp:

TeamViewer QuickSupport

Den lilla kundmodulen är optimerad för omedelbar support och kräver ingen installation eller administratörsbehörighet — det är bara att ladda ner, dubbelklicka och meddela din supportperson angivet ID och lösenord.

Ladda ner QuickSupport
Anpassa QuickSupport

Oövervakad åtkomst:

TeamViewer Host

TeamViewer Host används för åtkomst till fjärrdatorer dygnet runt, sju dagar i veckan och är en idealisk lösning för fjärrövervakning, serverunderhåll eller åtkomst till hemmakontor. Installera TeamViewer Host på ett obegränsat antal datorer och enheter. Som användare med licens har du tillgång till alla!

Debian, Ubuntu, Raspbian (.deb package v12.0.78433)

RedHat, CentOS, Fedora, SUSE (.rpm package v12.0.78433)

Övriga system (stöds officiellt inte) (.tar package v12.0.78433)

TeamViewer 11 för gamla 64 bit DEB-system utan Multiarch

(t.ex. Debian 6, Ubuntu 10)

Ladda ner TeamViewer

Se installationsmeddelande för mer information.

TeamViewer Host möjliggör oövervakad åtkomst.

Din start i IOT:

TeamViewer värd för Raspberry Pi

TeamvViewer värd för Raspberry Pi är en systemtjänst som tillåter oövervakad åtkomst till enheter med Raspberry Pi. Syftet är att de ska kunna underhållas, styras eller hanteras med vår industriledande TeamViewer-lösning som används av miljontals personer i världen.

Ladda ner Host
Äldre versioner:

Dessa nedladdningar rekommenderas endast för användare med äldre licenser som inte kan användas med den senaste versionen av TeamViewer.


Se äldre versioner