เวอร์ชันก่อน

ขอแนะนำรายการดาวน์โหลดในหน้านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานรุ่นเก่าที่อาจไม่สามารถใช้กับ TeamViewer รุ่นใหม่ล่าสุดได้
เวอร์ชัน

โปรดเลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการเพื่อดูรายการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง:

เวอร์ชัน 12.x เวอร์ชัน 11.x เวอร์ชัน 10.x
หากต้องการเวอร์ชันก่อนหน้านี้
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
อัปเดต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและสิทธิ์ใช้งานสามารถดูได้ที่ร้านค้าออนไลน์ของเรา:


ซื้อการอัปเดต
โลโก้ Windows

Windows (v12.0.132598):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • แพคเกจ TeamViewer MSI
 • คู่มือสำหรับการควบคุมระยะไกล v12 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการประชุม v12 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ Management Console v12 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการเรียกเครื่องกลับสู่การทำงานผ่าน LAN v11 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ ITbrain [PDF, ภาษาอังกฤษ]
โลโก้ Windows

Windows (v11.0.93231):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • แพคเกจ TeamViewer MSI
 • คู่มือสำหรับการควบคุมระยะไกล v11 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการประชุม v11 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ Management Console v11 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการเรียกเครื่องกลับสู่การทำงานผ่าน LAN v11 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ ITbrain [PDF, ภาษาอังกฤษ]
โลโก้ Windows

Windows (v10.0.93450):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • แพคเกจ TeamViewer MSI
 • TeamViewer Manager v10.0.1060
 • คู่มือสำหรับการควบคุมระยะไกล v10 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการประชุม v10 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ Management Console v10 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับการเรียกเครื่องกลับสู่การทำงานผ่าน LAN v10 [PDF, ภาษาอังกฤษ]
 • คู่มือสำหรับ ITbrain [PDF, ภาษาอังกฤษ]
โลโก้ Mac

macOS (v12.0.92876):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Mac

macOS (v11.0.90968):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Mac

macOS (v10.0.52680):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Linux logo

Linux (v12.0.90041):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Linux

Linux (v11.0.67687):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Linux

Linux (v10.0.46203):

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Android

Android

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Android

Android

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โลโก้ Android

Android

นโยบายความเป็นส่วนตัว