Phiên bản trước

Các bản tải về tại trang này chỉ được đề xuất sử dụng cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất.
Phiên bản

Vui lòng chọn phiên bản yêu cầu để xem các tải về tương ứng:

Phiên bản 11.x Phiên bản 10.x
Bạn cần phiên bản cũ hơn?
Cập nhật

Giá cả và thông tin chi tiết về cấp giấy phép có thể tìm thấy trên webshop của chúng tôi:


Mua bản Cập nhật
Logo Linux

Linux (v11.0.67687):

Logo Linux

Linux (v10.0.46203):