Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android

Tích hợp TeamViewer vào ứng dụng di động

TeamViewer cung cấp SDK để tích hợp TeamViewer vào ứng dụng di động và hỗ trợ từ xa cho nó | Biểu tượng

Hỗ trợ từ xa cho ứng dụng di động

Sử dụng SDK để cung cấp hỗ trợ trực tiếp từ xa cho bất kỳ ứng dụng iOS và Android.

Với chia sẻ màn hình thời gian thực, chỉ cần một cú nhấp chuột để được trợ giúp. Xử lý bất kỳ sự cố của ứng dụng cụ thể nào và chỉ ra hướng đúng cho người dùng.

Dễ tích hợp, dễ sử dụng!

Tích hợp SDK vào chính ứng dụng của bạn ngay Tải về iOS SDK Tải về Android SDK
Chính sách về quyền riêng tư

Có thể làm gì với SDK?

Với chia sẻ màn hình thời gian thực của bất kỳ ứng dụng iOS và Android, có thể trợ giúp người dùng ứng dụng và xử lý bất kỳ sự cố. Đội hỗ trợ có thể chỉ ra hướng đúng cho người dùng hoặc thậm chí trực tiếp đảm nhiệm kiểm soát ứng dụng Android của bạn. Ngoài ra, đồng bộ clipboard tạo cách dễ dàng để trao đổi dữ liệu như địa chỉ web, cấu hình và thêm nữa.

Hỗ trợ từ xa cho ứng dụng Android bằng cách sử dụng Chia sẻ màn hình SDK của TeamViewer | Biểu tượng

Hỗ trợ Từ xa

Hỗ trợ từ xa cho ứng dụng như thể bạn đang sử dụng nó trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.

Xem trực tiếp những gì đang diễn ra trong ứng dụng và nhận các chỉ dẫn | Biểu tượng

Xem và hiển thị 

Thấy những gì người dùng thấy và chỉ ra hướng đúng cho họ.

Chia sẻ nội dung văn bản giữa các thiết bị qua clipboard | Biểu tượng

Clipboard đồng bộ 

Chia sẻ văn bản và trao đổi thông tin qua clipboard.