Tải xuống TeamViewer

Tính năng Wake-on-LAN (Mở máy từ xa) mới
tính năng mới trong phiên bản mới nhất

Giờ đây, với Ứng dụng TeamViewer Android, bạn có thể mở máy tính đang ở trạng thái ngủ từ xa bằng cách sử dụng tính năng Wake-on-LAN. Các tính năng khác bao gồm các cải tiến dành cho trải nghiệm người dùng.

TeamViewer dành cho Android

Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng xem những lưu ý về giấy phép.

Các nội dung tải xuống Bổ sung

three different devices using TeamViewer

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để cho phép các máy tính Windows, Mac và Linux kết nối đến thiết bị Android, Windows 10 Mobile, hoặc iOS cung cấp sự hỗ trợ.

Truy cập không giám sát:

TeamViewer Host

Ứng dụng TeamViewer Host app cho phép bạn điều khiển từ xa các thiết bị Android không giám sát. Nhờ đó, kết nối vẫn có thể thực hiện ngay cả khi thiết bị của bạn đang không được sử dụng.

Nhận các giao dịch độc quyền và tin tức mới nhất Đăng ký nhận bản tin