TeamViewer dành cho Android

Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng xem những lưu ý về giấy phép.

Các nội dung tải xuống Bổ sung

three different devices using TeamViewer

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để cho phép các máy tính Windows, Mac và Linux kết nối đến thiết bị Android hoặc iOS cung cấp sự hỗ trợ.

Hỗ trợ qua thực tế tăng cường:

TeamViewer Pilot

Cho phép một chuyên gia từ xa kết nối với bạn; hiển thị vấn đề thông qua camera trên điện thoại thông minh của bạn; và để người hỗ trợ hướng dẫn bạn đến một giải pháp qua thực tế tăng cường.

15.9

TeamViewer Pilot Augmented Reality

Truy cập không giám sát:

TeamViewer Host

Ứng dụng TeamViewer Host app cho phép bạn điều khiển từ xa các thiết bị Android không giám sát. Nhờ đó, kết nối vẫn có thể thực hiện ngay cả khi thiết bị của bạn đang không được sử dụng.

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!