TeamViewer dành cho Android

Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng tuân thủ những lưu ý về giấy phép.

Phiên bản hiện tại: 15.40.63

Mua giấy phép để sử dụng nhiều tính năng TeamViewer hơn

Các mục Tải xuống Bổ sung cho Android

Hỗ trợ dựa trên AR:

TeamViewer Assist AR

TeamViewer Assist AR cung cấp sự hỗ trợ trực quan dựa trên thực tế tăng cường một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn để xác định và giải quyết vấn đề từ xa.

Để nhận Hỗ trợ Theo yêu cầu:

TeamViewer QuickSupport

Cài đặt ứng dụng TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để kích hoạt hỗ trợ từ xa theo yêu cầu từ các kỹ thuật viên kết nối từ máy tính Windows, Mac, Linux, Chromebook hoặc các thiết bị di động khác.

Để Truy cập Không giám sát:

TeamViewer Host

Cài đặt ứng dụng TeamViewer Host trên các thiết bị bạn muốn truy cập từ xa, ngay cả khi chúng không được người khác giám sát hoặc hiện không được sử dụng. Từ Windows, Mac, Linux, Chromebooks (chỉ chia sẻ màn hình) hoặc thiết bị di động, bạn có thể kết nối 24/7 với bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt TeamViewer Host.

Tham gia hoặc Bắt đầu Cuộc họp:

TeamViewer Meeting

Duy trì năng suất và sự kết nối cho các nhóm của bạn, bất kể mọi người đang ở đâu.

  • Bắt đầu và tham gia các cuộc họp khi đang di chuyển
  • Tham gia các cuộc họp chia sẻ màn hình dù bạn đang ở đâu, ngay cả khi đang sử dụng 3G
  • Trả lời các cuộc trò chuyện nhóm ở mọi nơi, các cuộc thảo luận đồng bộ hóa ngay lập tức giữa máy tính để bàn và các thiết bị di động
  • Giữ bí mật các cuộc họp của bạn bằng tính năng trao đổi khóa công khai/khóa riêng RSA 4096 và mã hóa phiên AES 256 bit
  • Không bao giờ bỏ lỡ các yêu cầu họp mặt trên điện thoại di động, TeamViewer Meeting gửi thông báo và đổ chuông điện thoại của bạn như các cuộc gọi đến thông thường

Các Tài nguyên Khác

Bạn đang tìm kiếm phiên bản TeamViewer cũ hơn hoặc muốn tìm hiểu thêm về các hệ điều hành được hỗ trợ của chúng tôi?

Xem các phiên bản trước
Các hệ điều hành được hỗ trợ
Nhật ký thay đổi

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!