Tải xuống phiên bản TeamViewer dành cho Mac mới nhất

Bằng việc cài đặt và sử dụng TeamViewer, bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Current version: 15.42.4
  • TeamViewer QuickSupport

    Nếu bạn muốn nhận hỗ trợ:

  • TeamViewer Full Client

  • TeamViewer Host

    Nếu bạn muốn thiết lập truy cập không giám sát vào thiết bị:

  • TeamViewer Meeting

    Nếu bạn muốn tham gia hay bắt đầu cuộc họp: