Tải xuống TeamViewer

TeamViewer dành cho iOS

Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa.

Các nội dung tải xuống Bổ sung

three different devices using TeamViewer

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để cho phép các máy tính Windows, Mac và Linux kết nối đến thiết bị Android, Windows 10 Mobile, hoặc iOS cung cấp sự hỗ trợ.

Nhận các giao dịch độc quyền và tin tức mới nhất Đăng ký nhận bản tin