TeamViewer Host dành cho Raspberry Pi

Bạn bắt đầu với IoT: TeamViewer Host dành cho Raspberry Pi là một dịch vụ hệ thống cho phép truy cập không giám sát các thiết bị Raspberry Pi, qua đó chúng sẽ được bảo trì, điều khiển hoặc quản lý bằng giải pháp TeamViewer hàng đầu, quen thuộc với hàng triệu người dùng trên khắp thế giới.

Want more? Exclusive deals, the latest news: Our Newsletter!