Tidligere versjoner

Nedlastingene på denne siden anbefales bare for brukere med eldre lisenser som ikke kan brukes med den nyeste versjonen.

Linux (v13.2.75536):

Personvernregler

TeamViewer

TeamViewer Host

Versjon 13.x

Linux (v13.2.75536):

Personvernregler

TeamViewer

TeamViewer Host

Versjon 12.x
Versjon 11.x
Versjon 10.x

Oppdateringer

Du finner priser og mer lisensinformasjon i nettbutikken vår:

Want more? Exclusive deals, the latest news: Our Newsletter!