TeamViewer

Äldre versioner

Versionerna för nedladdning på den här sidan rekommenderas endast för användare med äldre licenser som inte kan användas tillsammans med den senaste versionen.

Linux (v13.2.75536):

Sekretesspolicy

TeamViewer

TeamViewer Host

Version 13.x

Linux (v13.2.75536):

Sekretesspolicy

TeamViewer

TeamViewer Host

Version 12.x
Version 11.x
Version 10.x

Uppdateringar

Priser och övrig licensinformation finns i vår webbutik:

Get exclusive deals and the latest news Newsletter Subscription