TeamViewer dành cho Mac

Thiết lập kết nối đến và đi từ xa cho hỗ trợ theo thời gian thực hoặc truy cập vào máy tính khác. Tham gia họp và thuyết trình, trò chuyện với người khác hoặc nhóm khác cũng như thực hiện gọi video. Sau khi tải về và cài phần mềm này, phiên đầu tiên của bạn sẽ hiển thị và chạy trong vòng vài giây.

Tải về TeamViewer
Chính sách về quyền riêng tư

v13.2.14327


Có gì mới trong phiên bản 13
Nhật ký thay đổi
Sử dụng TeamViewer cho các kết nối đến và đi từ xa.

Các tải về bổ sung

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Được tối ưu cho hỗ trợ tức thì, mô-đun khách hàng nhỏ này không yêu cầu cài đặt hoặc quyền quản trị — chỉ cần tải về, nhấp đúp và cung cấp ID và mật khẩu đã cho cho người hỗ trợ của bạn.

Tải về QuickSupport
Chính sách về quyền riêng tư
Tùy chỉnh QuickSupport

Tham gia cuộc họp:

TeamViewer QuickJoin

Dễ dàng tham gia cuộc họp hoặc thuyết trình với mô-đun khách hàng này. Không yêu cầu cài đặt hoặc quyền quản trị — chỉ cần tải về, nhấp đúp và nhập dữ liệu phiên do người tổ chức cuộc họp cung cấp.

Tải về QuickJoin
Chính sách về quyền riêng tư
Tùy chỉnh QuickJoin
TeamViewer Host cho phép truy cập không giám sát.

Truy cập không giám sát:

TeamViewer Host

TeamViewer Host được sử dụng cho truy cập 24/7 vào máy tính từ xa, trở thành giải pháp sử dụng lý tưởng như giám sát từ xa, bảo trì máy chủ hoặc truy cập làm việc tại nhà. Cài TeamViewer Host trên số lượng máy tính và thiết bị không giới hạn. Là người dùng được cấp phép, bạn được truy cập vào tất cả đối tượng này!

Tải về Host
Chính sách về quyền riêng tư
Tùy chỉnh Host
Phiên bản trước:

Các bản tải về này chỉ được đề xuất cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất của TeamViewer.


Xem phiên bản trước
Hệ điều hành hỗ trợ