TeamViewer Trust Center

De plek waar u de meest recente informatie op het gebied van veiligheid, naleving en systeemprestaties kunt vinden.

HUIDIGE SYSTEEMSTATUS

SOC2

Service Organisation Controls 2 (SOC2) is een rapportageframework dat serviceorganisaties in staat stelt om over niet-financiële interne besturingen voor de vijf Trusted Service Principles (TSP) te rapporteren. Deze principes omvatten systeembeveiliging, beschikbaarheid, integriteit tijdens verwerkingen, vertrouwelijkheid en privacy.

HIPAA/HITECH

TeamViewer biedt toegang op afstand, ondersteuning op afstand en online samenwerkingsmogelijkheden met de mate van beveiliging en privacy die bedrijven nodig hebben om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen.

ISO/IEC 27001

Alle datacenters die door TeamViewer worden gebruikt, zijn ISO/IEC 27001-gecertificeerd. Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiligingssystemen en beveiligingscontroles

De datacenters hebben hypermoderne beveiligingsmiddelen geïmplementeerd in de vorm van persoonlijke toegangscontrole, bewaking met videocamera’s, bewegingssensoren, 24/7 monitoring en beveiligingspersoneel ter plaatse. Dit zorgt voor de best mogelijke beveiliging van hardware en gegevens en zorgt er ook voor dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot het datacenter. Tevens wordt een uitgebreide identiteitscontrole verricht bij het enige toegangspunt van het datacentrum.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS). Organisaties gebruiken deze standaard om aan te tonen dat ze in staat zijn om consistent producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de eisen van klanten en regelgeving.

Met de ISO 9001:2015-certificering heeft TeamViewer blijk gegeven van toewijding aan totaalkwaliteitsbeheer, klantgerichtheid en een voortdurende verbetering van processen om de efficiëntie te verhogen en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten te verbeteren.

Code Signing

Als extra beveiligingsmaatregel is al onze software ondertekend via DigiCert Code Signing. Op deze manier is de uitgever van de software altijd snel identificeerbaar. Als de software achteraf is gewijzigd, dan wordt de digitale handtekening automatisch ongeldig.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 werd de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, waarmee het belang van gegevensbescherming in onze digitale wereld nog eens werd benadrukt. TeamViewer is een wereldwijde organisatie en het is voor ons belangrijk dat de persoonlijke gegevens van onze klanten en onze eigen mensen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u meer wilt weten over hoe TeamViewer omgaat met gegevensbescherming en de AVG, ga dan naar de pagina TeamViewer en AVG in onze Knowledge Base.

Wilt u meer? Exclusieve deals, het laatste nieuws: onze nieuwsbrief!