Wyjdź z trybu uśpienia, zresetuj i zainstaluj

Najważniejsze informacje o funkcji Wyjdź z trybu uśpienia, zresetuj i zainstaluj

Zdalnie wyjdź z trybu uśpienia, zresetuj i zainstaluj aplikacje na urządzeniach w trybie uśpienia

Whether you’re using TeamViewer™ to access your own device or if you’re an IT professional trying to provide support, being able to remotely access a sleeping device in another location is essential.

If you’ve ever needed access to a sleeping device to grab a file, install an update, or fix an underlying IT issue, you know that remote access must be able to wake and restart the sleeping device.

With TeamViewer, you can install updates or applications, restart the computer, or simply access the files you need to transfer. It’s all possible with our innovative technology.

Informacje szczegółowe na temat funkcji & obsługiwane produkty

Wake-On-LAN

Dzięki TeamViewer wychodzenie z trybu uśpienia innego komputera w obrębie sieci lokalnej jest łatwe. Jeżeli posiadasz odpowiednie uprawnienia możesz mieć dostęp do wszystkich funkcji urządzenia tak, jak gdybyś fizycznie go używał.

Urządzenie jest w obrębie innej sieci? O ile posiadasz router i uprawnienia niezbędne do uzyskania dostępu zdalnego do urządzenia – nie ma problemu.

Zdalne resetowanie

Czasami konieczne jest resetowanie zdalne komputera celem natychmiastowego usunięcia problemów z zakresu IT. Problem? Takie urządzenie może znajdować się w trybie czuwania. Jeżeli potrzebujesz zdalnego dostępu do tej funkcji, możesz skorzystać z TeamViewer, aby zresetować komputer obsługiwany zdalnie i ustawić dla niego automatyczne, ponowne połączenie – nawet jeżeli ustawiono dla niego tryb bezpieczny.

Zdalne aktualizacje i instalacje

Musisz zainstalować aplikację na urządzeniu obsługiwanym zdalnie? Będziesz potrzebował specjalnych uprawnień. Jednakże, aby zainstalować lub zaktualizować TeamViewer na urządzeniu obsługiwanym zdalnie,wystarczy Ci dostęp do TeamViewer QuickSupport.

Zainstaluj TeamViewer lub TeamViewer Host w urządzeniu obsługiwanym zdalnie, co umożliwi natychmiastową diagnostykę i usunięcie problemu z zakresu IT.

Elementy zastosowane w produktach & rozwiązaniach

Galeria funkcji

Wypróbuj TeamViewer całkowicie bezpłatnie

Wypróbuj nasze produkty bez żadnego ryzyka przez 15 dni. Niezwłocznie prześlemy Ci wszystko, co konieczne do rozpoczęcia pracy z programem i zwiększenia produktywności Twojego zespołu.

Polityka prywatności
Chcesz więcej? Ekskluzywne oferty, najnowsze wiadomości: nasz newsletter!