Integracja TeamViewer z NinjaRMM

Dzięki integracji TeamViewer z NinjaRMM technicy mogą korzystać z natywnego odtwarzacza TeamViewer lub jednym kliknięciem myszy uruchamiać sesję współdzielenia ekranu bezpośrednio z konsoli Ninja.

Powody, dla których warto włączyć TeamViewer dla NinjaRMM

!ninjaninja-screenshot!
Korzyści

Ninja RMM to jedno z najpotężniejszych i najłatwiejszych w użyciu narzędzi do zdalnego monitorowania i zarządzania dostępnych na rynku. Zapewnia pełny podgląd infrastruktury klientów (sieci, chmury i punktów końcowych), dzięki czemu można łatwo identyfikować problemy na ich wczesnym etapie. Skorzystanie z integracji oprogramowania TeamViewer umożliwia rozwiązanie tych problemów w ciągu sekund zamiast godzin.

Funkcje
  • Automatycznie i w sposób transparentny twórz TeamViewer użytkowników, grupy i kopie lustrzane pozwoleń urządzenia z poziomu konsoli Ninja
  • Synchronizuj użytkowników, kontakty i klientów między oboma kontami
  • Odbieraj powiadomienia o nadchodzących połączeniach TeamViewer i zmianach ustawień
  • Blokuj ustawienia TeamViewer i z góry definiuj poziom kontroli dostępu, jak również hasło na podstawie klientów lub indywidualnych urządzeń
  • i wiele innych ...
Aktywuj integrację TeamViewer w NinjaRMM

Integracja TeamViewer z NinjaRMM jest natywnie zintegrowana w oprogramowaniu. Aby ją włączyć, należy skontaktować się z NinjaMSP.

Skontaktuj się z Ninja