Active Directory

Active Directory (AD) е справочна услуга за мрежи с Windows домейн. Тя управлява всички потребители и компютри чрез LDAP в мрежа с Windows домейн.

Active Directory
Ползи

Поддържайте акаунтите на вашите TeamViewer потребители актуални, като ги синхронизирате с Active Directory. Вече няма нужда да добавяте ръчно нови клиенти на компанията в TeamViewer!

Възможности
  • Изберете организационна единица във вашата Active Directory, за да създадете TeamViewer акаунт за всеки член на тази единица.
  • Промените в Active Directory, като промяна на име или добавяне на нов потребител, се отразяват в TeamViewer.
  • Потребители, които са били премахнати от вашата Active Directory, могат да бъдат деактивирани без усилия в TeamViewer.
Първи стъпки:

Тази интеграция е налична за PowerShell и Python и може да се адаптира според нуждите ви.

Изтегляне