Udvikl

Udvikl tilpassede løsninger

TeamViewer-API

TeamViewer tilbyder en REST-API til udvikling af TeamViewer- integration og applikationer til dit tilpassede | Ikon

TeamViewer leverer webbaseret API, hvor du kan få adgang til data og styre forskellige aspekter af din TeamViewer-konto. Du kan bruge API til at udvikle apps, der integrerer TeamViewer-funktionalitet i dit eget virksomhedsmiljø, eller du kan udvikle apps som alle kan bruge.

API anvender REST til at kommunikere med din applikation og den sikre autorisationsstandard OAuth 2.0 til at administrere adgang til alle data.

Funktioner

TeamViewer-API til applikationsudviklere giver adgang til følgende TeamViewer-funktionalitet:

Brugerstyring

Metoder der er relateret til en TeamViewer-virksomhedsprofil (du kan f.eks. oprette et nyt virksomhedsmedlem, ændre medlemsoplysninger).

Gruppeadministration

Metoder der er relateret til grupper i din TeamViewer Computere og kontakter-liste (du kan f.eks. oprette en gruppe, dele en gruppe)

Sessionadministration

Metoder der er relateret til fjernstyring med TeamViewer (du kan f.eks. oprette en ny session, ændre sessionsoplysninger).

Forbindelsesrapporter

Metoder der er relateret til forbindelsesrapportering i TeamViewer Management Console (du kan f.eks. opliste forbindelsesrapporter, eksportere rapporter).

Online-møder

Metoder der er relateret til TeamViewer-møder (du kan f.eks. planlægge møder, starte et spontant møde)

Computere og kontakter

Metoder der er relateret til TeamViewers computere og kontakter-liste (se f.eks., hvem der er online, start en fjernstyringssession med en kontakt eller enhed, eller importer nye kontakter i en batch fra din adressebog).

Eksempel på brug af sager

 • Opret en servicesag ud fra en kundebillet i support
 • Integrer en knap til “Anmod om en support-session” i din web-applikation.
 • Uddrag forbindelsesrapporter fra TeamViewer Management Console i Excel til yderligere behandling og til at generere statistikker.
 • Eksportér forbindelsesrapporter automatisk fra TeamViewer Management Console hver aften til offline og fleksibel anvendelse (f.eks. til fakturering).
 • Du kan hurtigt importere hele support-teamet i din TeamViewer-virksomhedsprofil.
 • Du kan automatisk oprette en TeamViewer-konto for hver ny bruger i Active Directory.
 • Start et møde inde fra en chat-app, og inviter chat-partneren direkte.
 • Planlæg et møde i en tredjeparts kalenderapp.
 • Se, om en kontakt fra din CRM er online i TeamViewer, og bed dem om at starte en fjernstyringssession på deres computer.
 • Du kan tilslutte direkte til en computer i dit foretrukne system til aktivoversigt med adgangskoden, der er lagret i Computere og kontakter-listen.

Kom i gang

Kom i gang, og udvikl en app eller et script. TeamViewer-API bruger OAuth 2.0 og Script-tokens samt Client ID'er.

Begynd at udvikle lige nu

Det er let at udvikle din egen applikation. Følg nedennævnte trin, eller hop direkte ind i API -dokumentationen for at komme i gang med det samme.

I TeamViewer-API skelnes der mellem to forskellige måder at bruge API: Enten via scripter eller via apps.

Apps er udviklet til at blive brugt af mange forskellige konti. Af denne årsag har scripter og apps forskellige måder at få adgang til TeamViewer-data, der udføres af forskellige typer token.

Hvis du ønsker at bruge API udelukkende til dine egne data, skal du oprette et script-token. Det betyder ikke noget, hvis du ændrer mening senere, du kan stadig skifte til en app uden problemer. Hvis du ønsker at oprette en app, der skal bruges af andre TeamViewer-kunder, skal du gå videre og oprette en OAuth 2.0 Client ID.

Opret en TeamViewer-konto i TeamViewer Management Console for at udvikle en TeamViewer-app eller -script med TeamViewer-API | Skærmbillede

Opret konto

Du skal bruge en TeamViewer-konto, før du kan bruge TeamViewer-API.

Den letteste måde at gøre det på er at besøge webstedet TeamViewer Management Console . Opret dig for at få en konto til venstre på siden.

Opret script

Åbn profilindstillinger i TeamViewer Management Console | Skærmbillede

Åbn Management Console

Du er nødt til at logge på TeamViewer Management Console med din TeamViewer-konto, hvis du vil oprette et script.

I Console åbner du profilindstilling øverst til højre på webstedet.

Opret et nyt script, der kan bruges sammen med din egen TeamViewer-konto | Skærmbillede

Opret script

 1. Indtast dit scriptnavn
 2. Indtast en beskrivelse af dit script
 3. Vælg tilladelser til dit script
 4. Gem scriptet

Du kan finde yderligere oplysninger i API -dokumentationen.

Skriv script-token ned fra scriptets egenskaber. Du får brug for det senere | Skærmbillede

Skriv token ned

Skriv token ned fra egenskaberne på det script, du lige har oprettet.
Du får brug for token i udviklingsprocessen.

Du kan finde flere oplysninger om token i API -dokumentationen.

Start kodning

Nu kan du begynde skrive dit eget script vha. API -dokumentationen, eller du kan bruge dit token fra et af vores eksempel-scripter.

Opret applikation

Åbn menuen Apps i TeamViewer Management Console | Skærmbillede

Åbn Management Console

Du skal logge på TeamViewer Management Console med din TeamViewer-konto, hvis du vil oprette et script.

I Console åbnes linket Apps i sidefoden på webstedet.

Opret en ny app, der kan bruges sammen med alle TeamViewer-konti, der bruger metoderne for OAuth 2.0 | Skærmbillede

Opret app

 1. Indtast et applikationsnavn
 2. Indtast en beskrivelse af din applikationIndtast URL-adresse for omdirigering.
  Brugere omdirigeres til URL, efter de har givet applikationen adgang til deres data. Hvis det er indstillet, så gives der kun tilladelse til autorisationsforespørgsler, som bruger den angivne URL-adresse for omdirigering. Kan ændres senere.
 3. Vælg et adgangsniveau
 4. Vælg tilladelser til din app
 5. Gem appen

Du kan finde yderligere oplysninger i API -dokumentationen.

Skriv Client ID ned fra scriptets egenskaber. Du får brug for det senere | Skærmbillede

Skriv Client ID og Klienthemmelighed ned

Skriv Client ID og Klienthemmelighed ned fra egenskaber for den app, du lige har oprettet.
Du får brug for dem i udviklingsprocessen.

Du kan finde flere oplysninger om Client ID i API -dokumentationen.

Start kodning

Nu kan du begynde at skrive din egen applikation vha. API -dokumentationen.

API-dokumentation

TeamViewer-API og referencer, specifikationer og metoder er dokumenteret i TeamViewer-API-dokumentationen | Ikon

Dokumentationen af TeamViewer-API indeholder en detaljeret beskrivelse af de tilgængelige metoder (inklusiv eksempler på metodekald) samt grundliggende oplysninger om brug af API.

Du kan downloade TeamViewer-API-dokumentationen som PDF nedenfor.

Download

Eksempler

Brug de færdigbyggede scripter til at få et godt indtryk af udvikling af integration.

Vores eksempel-scripter

Vi leverer nogle færdigbyggede scripter, som kan få dig i gang med at udvikle dine egne applikationer.

Scripterne er tilgængelige til PowerShell og Python.

Download scripterne til Brugerstyring, Rapportering og Active Directory , eller se på eksemplerne nedenfor for at få et indtryk.

Du kan finde yderligere oplysninger om API-metoder i TeamViewer -API -dokumentation.

Med kodeeksemplet til TeamViewer-API kan du udvikle en applikation, som kan oprette servicesager.

Kodeeksempel: Servicekø

Med servicekø kan du administrere kundesupportsager i TeamViewer og i TeamViewer Management Console.

Dette eksempel er med en applikation, der opretter en servicesag. Med den vedhæftede programkode kan du finde ud af, hvordan du kan integrere funktioner til servicekø i dit eget applikationsmiljø. Du kan downloade appen og C#-koden nedenfor.

Download
Tilbage til top