Ontwikkelen

Aangepaste oplossingen ontwikkelen

De TeamViewer API

TeamViewer biedt een REST API om TeamViewer integraties en toepassingen te ontwikkelen voor uw aangepaste omgeving | Pictogram

TeamViewer voorziet in een webgebaseerde API waarmee u toegang kunt krijgen tot gegevens en diverse aspecten van uw TeamViewer account kunt controleren. U kunt de API gebruiken voor de ontwikkeling van apps die de TeamViewer functionaliteit in uw eigen bedrijfsomgeving integreren of u kunt apps ontwikkelen die iedereen kan gebruiken.

De API gebruikt REST voor de communicatie met uw toepassing en de veilige autorisatiestandaard OAuth 2.0 voor het beheer van de toegang tot alle gegevens.

Functies

De TeamViewer API voor ontwikkelaars van toepassingen verschaft toegang tot de volgende TeamViewer functionaliteit:

Gebruikersbeheer

Methodes die betrekking hebben op een TeamViewer bedrijfsprofiel (bijv. nieuw lid van bedrijf aanmaken, informatie van leden aanpassen).

Groepsbeheer

Methodes die betrekking hebben op groepen in uw TeamViewer lijst Computers en contacten (bijv. groep aanmaken, groep delen)

Sessiebeheer

Methodes die betrekking hebben op afstandsbedieningssessies met TeamViewer (bijv. nieuwe sessie aanmaken, sessie-informatie aanpassen).

Verbindingsrapporten

Methodes die betrekking hebben op het rapporteren van verbindingen in de TeamViewer Management Console (bijv. lijst met verbindingsrapporten maken, rapporten exporteren).

Online-meetings

Methodes die betrekking hebben op TeamViewer meetings (bijv. meetings plannen, spontane meeting starten)

Computers & Contacten

Methoden met betrekking tot de TeamViewer-lijst Computers & contacten (bijv. kijken wie er online is, een sessie op afstand starten met een contact of apparaat of een groep nieuwe contacten importeren vanaf uw adresboek).

Voorbeelden voor gebruik

 • Een service-aanvraag maken vanuit een ticket van een klant binnen uw helpdesk
 • Een knop “Een supportsessie aanvragen” in uw webtoepassing integreren.
 • Verbindingsrapporten uit de TeamViewer Management Console in Excel overnemen voor verdere verwerking en het genereren van statistieken.
 • Automatisch elke avond verbindingsrapporten uit de TeamViewer Management Console exporteren voor offline en flexibel gebruik (bijv. voor facturering).
 • Snel het complete supportteam in uw TeamViewer bedrijfsprofiel importeren.
 • Automatisch een nieuw TeamViewer account aanmaken voor elke nieuwe gebruiker in uw Active Directory.
 • Een meeting starten binnen een chat-app en chat-partner direct uitnodigen.
 • Een meeting plannen in een agenda-app van derden.
 • Kijk of een contactpersoon van uw CRM online is in TeamViewer en vraag hem/haar direct om een sessie op afstand te starten op zijn/haar computer.
 • Maak een directe verbinding met een computer vanaf uw favoriet activabeheersysteem met het wachtwoord dat is opgeslagen in uw lijst Computers & contacten.

Beginnen met ontwikkelen

Beginnen Documentatie Voorbeelden

Beginnen

Begin met het ontwikkelen van een app of script. TeamViewer API gebruikt OAuth 2.0 en scriptsymbolen evenals client-ID's.

Begin meteen met ontwikkelen

Het ontwikkelen van uw eigen toepassing is eenvoudig. Volg de onderstaande stappen of lees de API -documentatie om meteen te beginnen.

In de TeamViewer API wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren om de API te gebruiken: via scripts of via apps.

Apps worden ontwikkeld om door veel verschillende accounts te worden gebruikt. Om deze reden hebben scripts en apps verschillende manieren om toegang tot de TeamViewer gegevens te krijgen, deze worden uitgebeeld door verschillende soorten symbolen.

Als u de API alleen voor uw eigen gegevens wilt gebruiken, maak dan een script token. Maakt u zich geen zorgen, als u later van gedachten verandert, kunt u altijd nog gemakkelijk naar een app migreren. Als u een app wilt maken die door andere TeamViewer klanten kan worden gebruikt, kunt u een OAuth 2.0 client-ID aanmaken.

Maak een TeamViewer account in de TeamViewer Management Console aan om een TeamViewer app of script te ontwikkelen met de TeamViewer API | Screenshot

Account maken

U heeft een TeamViewer account nodig voor het gebruik van de TeamViewer API.

De eenvoudigste manier om dat te doen, is een bezoekje aan de TeamViewer Management Console website. Meld u links op de pagina aan voor een account.

Script maken

Open uw profielinstellingen in de TeamViewer Management Console | Screenshot

Management Console openen

Om een script te maken, moet u zich met uw TeamViewer account in de TeamViewer Management Console aanmelden.

Open in de Console uw profielinstellingen rechtsboven op de website.

Maak een nieuw script dat met uw eigen TeamViewer account kan worden gebruikt | Screenshot

Script maken

 1. Voer uw scriptnaam in
 2. Voer een beschrijving voor uw script in
 3. Kies de autorisaties van uw script
 4. Sla het script op

Meer informatie vindt u in de API -documentatie.

Noteer het scriptsymbool uit de eigenschappen van het script. U heeft dit later nodig | Screenshot

Token noteren

Noteer het token uit de eigenschappen van het script dat u onlangs hebt gemaakt.
U hebt het token nodig in het ontwikkelingsproces.

Meer informatie over het token vindt u in de API -documentatie.

Codering starten

U kunt nu uw eigen script beginnen te schrijven met behulp van de API -documentatie of u kunt uw token in een van onze voorbeeldscripts gebruiken.

Toepassing maken

Open het menu Apps in de TeamViewer Management Console | Screenshot

Management Console openen

Om een toepassing te maken, moet u zich met uw TeamViewer account in de TeamViewer Management Console aanmelden.

Open in de Console de Apps-link onderaan de website.

Maak met behulp van de methodes van OAuth 2.0 een nieuwe app die met elk TeamViewer account kan worden gebruikt | Screenshot

App maken

 1. Voer een naam van de toepassing in
 2. Voer een beschrijving voor uw toepassing inVoer de Redirect URI in.
  Gebruikers worden doorgestuurd naar de URI, nadat zij uw toepassing toestemming hebben verleend voor toegang tot hun gegevens. Indien ingesteld, worden alleen autorisatie-aanvragen gehonoreerd die de opgegeven Redirect URI gebruiken. Kan later worden gewijzigd.
 3. Kies een toegangsniveau
 4. Kies de autorisaties van uw app
 5. Sla de app op

Meer informatie vindt u in de API -documentatie.

Noteer de client-ID uit de eigenschappen van het script. U heeft deze later nodig | Screenshot

Client-ID en client-geheim noteren

Noteer de client-ID en het client-geheim uit de eigenschappen van de app die u onlangs hebt gemaakt.
U hebt deze nodig in het ontwikkelingsproces.

Meer informatie over de client-ID vindt u in de API -documentatie.

Codering starten

U kunt nu uw eigen toepassing beginnen te schrijven met behulp van de API -documentatie.

API-documentatie

De TeamViewer API en zijn referenties, specificaties en methodes worden beschreven in de TeamViewer API-documentatie | Pictogram

De documentatie van de TeamViewer API geeft een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare methodes (waaronder voorbeelden voor de methode-oproepen) evenals basisinformatie over het gebruik van de API.

U kunt de TeamViewer API-documentatie hieronder als PDF downloaden.

Download

Voorbeelden

Gebruik de voorgebouwde scripts om enkele nuttige impressies voor het ontwikkelen van integraties te krijgen.

Onze voorbeeldscripts

Wij voorzien in enkele voorgebouwde scripts om u op weg te helpen bij het ontwikkelen van uw eigen toepassingen.

De scripts zijn verkrijgbaar voor PowerShell en Python.

Download de scripts voor Gebruikersbeheer, Rapportage en Active Directory of bekijk de onderstaande voorbeelden om enkele nuttige impressies te krijgen.

Meer informatie over de gebruikte API-methodes vindt u in de TeamViewer API -documentatie.

Met behulp van het codevoorbeeld voor de TeamViewer API kunt u een toepassing ontwikkelen die service-aanvragen maakt.

Codevoorbeeld: servicewachtrij

Met de servicewachtrij kunt u supportaanvragen van klanten beheren in uw TeamViewer en de TeamViewer Management Console.

Dit voorbeeld voorziet in een toepassing die een service-aanvraag maakt. Met behulp van de bijgevoegde programmacode bent u in staat te begrijpen hoe u de servicewachtrij-functies kunt integreren in uw eigen toepassingsomgeving. U kunt de app en C#-code hieronder downloaden.

Download
Terug naar boven