Tidligere versjoner

Nedlastingene på denne siden anbefales bare for brukere med eldre lisenser som ikke kan brukes med den nyeste versjonen.

Versjoner

Velg den riktige versjonen for å se de tilsvarende nedlastingene:

Versjon 11.x Versjon 10.x Versjon 9.x Versjon 8.x Versjon 7.x

Oppdateringer

Du finner priser og mer lisensinformasjon i nettbutikken vår:


Kjøp oppdatering
Linux-logo

Linux (v11.0.67687):

Linux-logo

Linux (v10.0.46203)

Linux-logo

Linux (v9.0.32150)

Linux-logo

Linux (v8.0.20931)

Linux-logo

Linux (v7.0.9377):