Zaprogramuj

Programuj własne rozwiązania

TeamViewer API

TeamViewer oferuje REST API, które umożliwia programowanie integracji i aplikacji TeamViewer do środowisk niestandardowych | Ikona

TeamViewer oferuje API dostępne przez przeglądarkę, zapewniające dostęp do danych i umożliwiające kontrolę różnych funkcji konta TeamViewer. Możesz wykorzystywać API do programowania aplikacji, które integrują funkcje TeamViewera ze środowiskiem firmowym lub są dostępne dla wszystkich. 

API wykorzystują REST do komunikacji z aplikacjami użytkownika oraz bezpieczny standard uwierzytelniania OAuth 2.0 do zarządzania dostępem do wszystkich danych.

Funkcje

TeamViewer API dla programistów aplikacji zapewniają dostęp do następujących funkcji TeamViewera: 

Zarządzanie użytkownikami

Metody odnoszące się do profilu firmy w TeamViewerze (np. tworzenie nowych użytkowników profilu firmy, zmiana informacji na ich temat). 

Zarządzanie grupami

Metody odnoszące się do grup z listy Komputerów i kontaktów TeamViewer (np. tworzenie i udostępnianie grup) 

Zarządzanie sesjami

Metody odnoszące się do sesji zdalnego sterowania poprzez TeamViewer (np. tworzenie nowych sesji, zmiana informacji na ich temat). 

Raporty połączeń

Metody odnoszące się do tworzenia raportów połączeń w panelu TeamViewer Management Console (np. tworzenie list raportów połączeń, eksportowanie raportów). 

Meetingi online

Metody odnoszące się do meetingów TeamViewer (np. planowanie meetingów, rozpoczynanie spontanicznych meetingów) 

Komputery i kontakty

Metody powiązane z listą Komputerów i kontaktów TeamViewer (np. obserwowanie dostępności partnerów online, rozpoczynanie sesji zdalnego sterowania z kontaktem lub urządzeniem albo importowanie nowych kontaktów z książki adresowej).

Przykłady zastosowań

 • Tworzenie zadań serwisowych na podstawie zgłoszenia klienta w ramach centrum pomocy technicznej
 • Integracja przycisku „Zgłoś żądanie sesji pomocy technicznej” z aplikacją sieciową.
 • Wyodrębnianie raportów połączeń z panelu TeamViewer Management Console do pliku Excel w celu dalszego przetworzenia i opracowania statystyk.
 • Codzienne automatyczne eksportowanie raportów połączeń z panelu TeamViewer Management Console do użytku offline i elastycznych zastosowań (np. na potrzeby rozliczeń).
 • Szybkie importowanie danych całego zespołu pomocy technicznej do profilu firmy w TeamViewerze.
 • Automatyczne tworzenie nowego konta TeamViewer dla każdego nowego użytkownika z Active Directory.
 • Rozpoczynanie meetingów poprzez czat i bezpośrednie zapraszanie uczestników czatu.
 • Planowanie meetingów w zewnętrznej aplikacji kalendarz.
 • Sprawdź, czy kontakt z CRM jest online w programie TeamViewer i bezpośrednio poproś go o rozpoczęcie sesji zdalnego sterowania komputerem.
 • Łącz się bezpośrednio z komputerem z ulubionego systemu zarządzania wyposażeniem, korzystając z hasła zapisanego na liście Komputerów i kontaktów.

Rozpocznij programowanie

Pierwsze kroki Dokumentacja Przykłady

Rozpocznij pracę

Rozpocznij pracę i zaprogramuj aplikację lub skrypt. TeamViewer API korzysta z OAuth 2.0 oraz tokenów skryptów, a także identyfikatorów klienta.

Rozpocznij programowanie od razu

Zaprogramowanie własnej aplikacji jest łatwe. Wykonaj opisane czynności lub przejdź prosto do dokumentacji API , aby od razu rozpocząć pracę.

TeamViewer API rozróżnia dwa sposoby korzystania z API: w ramach skryptów lub w ramach aplikacji.

Zaprogramowane aplikacje umożliwiają obsługę wielu różnych kont. Z tego względu, dostęp do danych TeamViewera przebiega w odmienny sposób dla skryptów i aplikacji, co odpowiada różnym tokenom.

Jeśli chcesz korzystać z API wyłącznie do obsługi własnych danych, utwórz token skryptu. Jeśli po jakimś czasie zmienisz zdanie, nadal możesz z łatwością dokonać migracji do aplikacji. Jeśli chcesz utworzyć aplikację, z której będą korzystać inni klienci TeamViewera, nie zwlekaj i utwórz identyfikator klienta OAuth 2.0.

Utwórz konto TeamViewer w panelu TeamViewer Management Console, aby programować aplikacje lub skrypty TeamViewer za pomocą TeamViewer API | Zrzut ekranu

Utwórz konto

Potrzebujesz konta TeamViewer, aby korzystać z TeamViewer API. 

Najłatwiej uzyskać je odwiedzając stronę internetową TeamViewer Management Console Utwórz konto z lewej strony ekranu.

Utwórz skrypt

Otwórz ustawienia profilu w panelu TeamViewer Management Console | Zrzut ekranu

Otwórz panel Management Console

Aby utworzyć skrypt, musisz zalogować się do panelu  TeamViewer Management Console poprzez konto TeamViewer. 

Otwórz ustawienia profilu, znajdujące się w prawym górnym rogu strony internetowej panelu.

Utwórz nowy skrypt, który będzie wykorzystywany dla Twojego konta TeamViewer | Zrzut ekranu

Utwórz skrypt

 1. Wprowadź nazwę skryptu
 2. Wprowadź opis skryptu
 3. Określ uprawnienia dla skryptu
 4. Zapisz skrypt

Dodatkowe informacje znajdziesz w dokumentacji API .

Zapisz token podany we właściwościach skryptu. Będzie Ci potrzebny później | Zrzut ekranu

Zapisz token

Zapisz token podany we właściwościach utworzonego właśnie skryptu.
Token będzie potrzebny podczas programowania.

Więcej informacji na temat tokenu znajdziesz w dokumentacji API

Rozpocznij kodowanie

Teraz możesz rozpocząć pisanie własnego skryptu na podstawie dokumentacji API lub wykorzystać token w jednym z przykładowych skryptów.

Utwórz aplikację

Otwórz menu aplikacji w panelu TeamViewer Management Console | Zrzut ekranu

Otwórz panel Management Console

Aby utworzyć aplikację, zaloguj się do panelu  TeamViewer Management Console poprzez konto TeamViewer. 

Otwórz odnośnik Aplikacje w stopce strony internetowej panelu.

Utwórz nową aplikację, która będzie wykorzystywana dla dowolnego konta TeamViewer z wykorzystaniem metod OAuth 2.0 | Zrzut ekranu

Utwórz aplikację

 1. Wprowadź nazwę aplikacji
 2. Wprowadź opis aplikacji
 3. Wprowadź identyfikator przekierowania URI.
 4. Użytkownicy są przekierowywani do URI po udzieleniu aplikacji zgody na dostęp do danych. W takiej konfiguracji, akceptowane będą tylko żądania autoryzacji korzystające z danego identyfikatora przekierowania URI. Te ustawienia można później zmienić.
 5. Określ poziom dostępu
 6. Określ uprawnienia dla aplikacji
 7. Zapisz aplikację

Dodatkowe informacje znajdziesz w dokumentacji API .

Zapisz identyfikator klienta podany we właściwościach skryptu. Będzie Ci potrzebny później | Zrzut ekranu

Zapisz identyfikator klienta i klucz tajny klienta

Zapisz identyfikator klienta i klucz tajny klienta podane we właściwościach utworzonej właśnie aplikacji. Będą potrzebne podczas programowania.

Więcej informacji na temat identyfikatora klienta znajdziesz w dokumentacji API .

Rozpocznij kodowanie

Teraz możesz rozpocząć pisanie własnej aplikacji wykorzystując dokumentację API.

Dokumentacja API

TeamViewer API oraz materiały referencyjne, specyfikacje i metody są zawarte w dokumentacji TeamViewer API | Ikona

Dokumentacja TeamViewer API zawiera szczegółowy opis dostępnych metod (wraz z przykładami wywołań metody), a także podstawowe informacje dotyczące korzystania z API.

Poniżej możesz pobrać dokumentację TeamViewer API w formacie PDF.

Do pobrania

Przykłady

Korzystaj ze wstępnie przygotowanych skryptów w celu uzyskania nakładów pomocnych przy programowaniu integracji.

Nasze przykładowe skrypty

Oferujemy kilka wstępnie przygotowanych skryptów, które pomogą Ci rozpocząć programowanie własnych aplikacji.

Skrypty są dostępne dla PowerShell i Python.

Pobierz skrypty do Zarządzanie użytkownikami, Tworzenie raportów i Active Directory  lub przyjrzyj się poniższym przykładom w celu uzyskania pomocnych nakładów.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych metod API możesz znaleźć w dokumentacji TeamViewer API .

Wykorzystując przykład kodu dla TeamViewer API możesz zaprogramować aplikację do tworzenia zadań serwisowych.

Przykład kodu: kolejka zadań serwisowych

Kolejka zadań serwisowych umożliwia zarządzanie zgłoszeniami klientów do pomocy technicznej w TeamViewerze oraz w panelu TeamViewer Management Console. 

W tym przykładzie przedstawiona jest aplikacja służąca do tworzenia zadań serwisowych. Za pomocą dołączonego kodu programu możesz zintegrować funkcje zadań serwisowych z własnym środowiskiem aplikacji. Poniżej możesz pobrać aplikację i kod C#.

Do pobrania
Powrót do góry