Vytvoriť

Vytvoriť vlastné riešenia

Rozhranie API TeamViewer

TeamViewer ponúka rozhranie API REST na vývoj integrácií a aplikácií TeamViewer pre vaše vlastné prostredie | Ikona

TeamViewer poskytuje webové rozhranie API, ktoré vám umožňuje prístup k dátam a ovládanie rozličných aspektov vášho konta aplikácie TeamViewer. Rozhranie API môžete využívať na vývoj aplikácií, ktoré integrujú funkcie aplikácie TeamViewer do prostredia vašej spoločnosti alebo ktoré môžu využívať ľubovoľní používatelia. 

Rozhranie API využíva na komunikáciu s vašou aplikáciou prenos REST a na riadenie prístupu k všetkým dátam bezpečnostný overovací štandard OAuth 2.0.

Funkcie

Rozhranie API TeamViewer pre vývojárov aplikácií poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám aplikácie TeamViewer: 

Správa používateľov

Metódy súvisiace s profilom spoločnosti v aplikácii TeamViewer (napr. vytvorenie nového člena spoločnosti, úprava informácií o členovi). 

Správa skupín

Metódy súvisiace so skupinami vo vašom zozname Počítače a kontakty v aplikácii TeamViewer (napr. vytvorenie skupiny, zdieľanie skupiny) 

Správa relácií

Metódy súvisiace s reláciami vzdialeného ovládania prostredníctvom aplikácie TeamViewer (napr. vytvorenie novej relácie, úprava informácií o relácii). 

Správy o pripojeniach

Metódy súvisiace s hláseniami o pripojeniach v konzole správy TeamViewer Management Console (napr. zoznam správ o pripojeniach, exportovanie hlásení). 

On-line schôdzky

Metódy súvisiace so schôdzkami aplikácie TeamViewer (napr. plánovanie schôdzok, spustenie okamžitej schôdzky) 

Počítače a kontakty

Metódy súvisiace so zoznamom počítačov a kontaktov s TeamViewer (napr. pozrite sa, kto je on-line, začnite reláciu s diaľkovým ovládaním s kontaktom alebo zariadením, alebo hromadne importujte nové kontakty zo svojho adresára).

Príklady použitia

 • Vytvorenie požiadavky zákazníka z lístka zákazníka v rámci vašej technickej podpory.
 • Integrácia tlačidla „Vyžiadať reláciu podpory“ do vašej webovej aplikácie.
 • Extrahovanie správ o pripojeniach z konzoly správy TeamViewer Management Console do aplikácie Excel na ďalšie spracovanie a tvorbu štatistík.
 • Automatické exportovanie správ o pripojeniach z konzoly správy TeamViewer Management Console každú noc na off-line a flexibilné používanie (napr. na účely účtovania).
 • Rýchle importovanie celého tímu podpory do profilu spoločnosti v aplikácii TeamViewer.
 • Automatické vytvorenie nového konta TeamViewer pre každého nového používateľa v službe Active Directory.
 • Spustenie schôdzky z konverzačnej aplikácie a priame pozvanie partnera konverzácie.
 • Naplánovanie schôdzky v plánovacej aplikácii tretej strany.
 • Pozrite sa, či je kontakt z vášho CRM on-line v TeamViewer, a priamo ho požiadajte, aby začal na svojom počítači reláciu s diaľkovým ovládaním.
 • Priamo sa pripojte na počítač zo svojho obľúbeného systému správy zdrojov pomocou hesla, ktoré je uložené vo vašom zozname počítačov a kontaktov.

Pustite sa do vývoja

Začíname Dokumentácia Ukážky

Začať

Vytvorte vlastnú aplikáciu alebo vlastný skript. Rozhranie API TeamViewer využíva overovanie OAuth 2.0 a tokeny skriptu, ako aj ID klientov.

Pustite sa do vývoja hneď teraz

Vytvorenie vlastnej aplikácie je jednoduché. Ak sa do neho chcete pustiť hneď teraz, postupujte podľa nasledujúcich krokov alebo si pozrite dokumentáciu rozhrania API.

V rozhraní API TeamViewer sa rozlišujú dva spôsoby používania API: prostredníctvom skriptov alebo prostredníctvom aplikácií.

Aplikácie sú vyvinuté tak, aby ich mohlo využívať mnoho rozličných kont. Skripty a aplikácie preto využívajú rozličné spôsoby prístupu k dátam TeamViewer reprezentovaným rozličnými typmi tokenov.

Ak chcete používať rozhranie API len pre svoje vlastné dáta, vytvorte token skriptu. Ak neskôr zmeníte názor, bez problému môžete prejsť na vytvorenie aplikácie. Ak chcete vytvoriť aplikáciu, ktorú budú používať ďalší zákazníci spoločnosti TeamViewer, vytvorte ID klienta s overením OAuth 2.0.

Ak chcete vyvíjať aplikáciu TeamViewer alebo skript prostredníctvom rozhrania API TeamViewer, vytvorte si konto aplikácie TeamViewer v konzole správy TeamViewer Management Console | Snímka obrazovky

Vytvorenie konta

Aby ste mohli používať rozhranie API TeamViewer, potrebujete konto aplikácie TeamViewer. 

Najjednoduchšie ho môžete vytvoriť na webovej stránke konzoly správy  TeamViewer Management Console Konto si môžete zaregistrovať v ľavej časti stránky.

Vytvorenie skriptu

Otvorte nastavenia svojho profilu v konzole správy TeamViewer Management Console | Snímka obrazovky

Otvorenie konzoly správy Management Console

Ak chcete vytvoriť skript, musíte sa prihlásiť do konzoly správy TeamViewer Management Console použitím konta aplikácie TeamViewer.

V konzole otvorte nastavenia profilu v pravej hornej časti webovej stránky.

Vytvorte nový skript, ktorý je možné používať s vaším kontom aplikácie TeamViewer | Snímka obrazovky

Vytvoriť skript

 1. Vložte názov skriptu
 2. Vložte opis skriptu
 3. Zvoľte povolenia skriptu
 4. Uložte skript

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii rozhrania API.

Zapíšte si token skriptu z vlastností skriptu. Budete ho potrebovať neskôr | Snímka obrazovky

Zapísanie tokenu

Zapíšte si token z vlastností skriptu, ktorý ste vytvorili.
Token budete potrebovať pri vytváraní skriptu.

Ďalšie informácie o tokene nájdete v dokumentácii rozhrania API.

Písanie kódu

Teraz môžete začať písať vlastný skript použitím dokumentácie rozhrania API alebo svoj token môžete použiť v niektorom z našich ukážkových skriptov.

Vytvorenie aplikácie

V konzole správy TeamViewer Management Console otvorte menu Aplikácie | Snímka obrazovky

Otvorenie konzoly správy Management Console

Ak chcete vytvoriť aplikáciu, prihláste sa do konzoly správy TeamViewer Management Console použitím konta aplikácie TeamViewer.

V konzole otvorte odkaz Aplikácie, ktorý sa nachádza v päte webovej stránky.

Vytvorte novú aplikáciu, ktorú je možné používať s ľubovoľným kontom aplikácie TeamViewer použitím metód overenia OAuth 2.0 | Snímka obrazovky

Vytvoriť aplikáciu

 1. Vložte názov aplikácie
 2. Vložte opis aplikácie
 3. Vložte identifikátor URI presmerovania
  Používatelia budú po udelení povolenia prístupu aplikácie k dátam presmerovaní na identifikátor URI. V prípade príslušného nastavenia sa udelia len požiadavky na overenie, ktoré využívajú uvedený identifikátor URI presmerovania. Nastavenie je možné neskôr zmeniť.
 4. Zvoľte úroveň prístupu
 5. Zvoľte povolenia pre aplikáciu
 6. Uložte aplikáciu

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii rozhrania API.

Zapíšte si ID klienta z vlastností skriptu. Budete ho potrebovať neskôr | Snímka obrazovky

Zapísanie ID klienta a kľúča klienta

Zapíšte si ID klienta a kľúč klienta z vlastností aplikácie, ktorú ste vytvorili.
Budete ich potrebovať pri vývoji.

Ďalšie informácie o ID klienta nájdete v dokumentácii rozhrania API.

Písanie kódu

Teraz môžete začať písať vlastnú aplikáciu použitím dokumentácie rozhrania API.

Dokumentácia rozhrania API

Rozhranie API TeamViewer a jeho referenčné dokumenty, špecifikácie a metódy sú uvedené v dokumentácii rozhrania API TeamViewer | Ikona

V dokumentácii rozhrania API TeamViewer sú uvedené podrobné informácie o dostupných metódach (vrátane príkladov výziev metód), ako aj základné informácie o používaní rozhrania API.

Dokumentáciu rozhrania API TeamViewer si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF nižšie.

Prevziať

Ukážky

Použite pripravené skripty a oboznámte sa s integráciami pre vývojárov.

Naše ukážkové skripty

Ponúkame vám niekoľko pripravených skriptov, ktoré vám pomôžu pustiť sa do vývoja vašich vlastných aplikácií.

Tieto skripty sú dostupné pre PowerShell a Python.

Stiahnite si skripty pre Správa používateľov, Hlásenia a Active Directory alebo si pozrite nasledujúce ukážky.

Ďalšie informácie o používaných metódach rozhrania API nájdete v dokumentácii rozhrania API TeamViewer .

Použitím ukážkového kódu pre rozhranie API TeamViewer môžete vytvoriť aplikáciu, ktorá vytvára požiadavky zákazníkov.

Ukážka kódu: Front služby

Front služby umožňuje správu požiadaviek zákazníckej podpory v aplikácii TeamViewer a v konzole správy TeamViewer Management Console. 

Táto ukážka obsahuje aplikáciu, ktorá vytvára požiadavku zákazníka. Použitie priloženého programového kódu vám pomôže porozumieť, akým spôsobom môžete integrovať funkcie požiadavky zákazníka do prostredia vlastnej aplikácie. Aplikáciu a kód pre C# si môžete stiahnuť nižšie.

Prevziať
Navrch