Razvijte

Razvijte prilagođena rešenja

TeamViewer API

TeamViewer nudi REST API za razvoj TeamViewer integracija i aplikacija za Vaše prilagođeno okruženje | Icon

TeamViewer daje API (program interfejs aplikacije) koji je zasnovan na veb-u koji Vam omogućava da pristupite podacima i kontrolišete razne aspekte svog TeamViewer naloga. Možete koristiti API (programske interfejs aplikacije) da razvijate aplikacije koje integrišu funkcionalnost TeamViewer-a u Vaše poslovno okruženje ili možete razvijati aplikacije koje svi mogu da koriste. 

API (program interfejs aplikacije) koristi REST za komunikaciju sa Vašom aplikacijom i bezbednosni standard autorizacije OAuth 2.0 za upravljanje pristupom svim podacima.

Funkcije

TeamViewer API za projektante aplikacije daje pristup sledećoj funkcionalnosti TeamViewer-a: 

Upravljanje korisnicima

Metode povezane sa TeamViewer profilom kompanije (npr., kreirajte novog člana kompanije, izmenite informacije o članu). 

Upravljanje grupom

Metode povezane sa grupama u Vašoj TeamViewer Listi računara i kontakata (npr., kreirajte grupu, delite grupu) 

Upravljanje sesijom

Metode povezane sa sesijama sa kontrolom na daljinu TeamViewer-om (npr., kreirajte novu sesiju, izmenite informacije o sesiji). 

Izveštaji o vezi

Metode povezane sa izveštavanjem o vezi u TeamViewer Management Console (npr. pravljenje liste izveštaja o vezi, izvoz izveštaja). 

Sastanci na mreži

Metode povezane sa TeamViewer Sastancima (npr., zakazujte sastanke, započnite spontani sastanak) 

Računari & Kontakti

Metode povezane sa TeamViewer Listom računara i kontakata (npr. pogledajte ko je na mreži, pokrenite sesiju na daljinu sa kontaktom ili uređajem, ili grupno uvezite nove kontakte iz svog adresara).

Uzorak predmeta za korišćenje

 • Kreirajte predmet usluge iz tiketa korisnika u Vašoj tehničkoj podršci
 • Integrišite taster “Zahtevajte sesiju podrške” u svoju web aplikaciju.
 • Izdvojite izveštaje o vezi iz TeamViewer Management Console u Excel za dalju obradu i pravljenje statistike.
 • Automatski izvozite izveštaje o vezi iz TeamViewer Management Console svako veče za korišćenje van mreže i fleksibilno korišćenje (npr., za naplatu).
 • Brzo uvezite ceo tim za podršku u svoj TeamViewer profil kompanije.
 • Automatski kreirajte novi TeamViewer nalog za svakog novog korisnika u svom Aktivnom direktorijumu.
 • Započnite sastanak iz aplikacije za ćaskanje i pozovite partnera za ćaskanje direktno.
 • Zakažite sastanak u aplikaciji kalendara trećeg lica.
 • Pogledajte da li je kontakt iz Vaše CRM na mreži u TeamViewer-u i direktno ga zamolite da započnete sesiju na daljinu na njegovom računaru.
 • Direktno se povežite na računar iz Vašeg sistema upravljanja omiljenim sredstvima, koristeći lozinku koja je uskladištena u Vašoj Listi računara i kontakata.

Počnite da razvijate

Početak Dokumentacija Primeri

Počnite

>Započnite i napravite aplikaciju ili skriptu. TeamViewer API koristi OAuth 2.0 i tokene skripte kao i identifikatore klijenta.

Počnite da razvijate bez odlaganja

Pravljenje sopstvene aplikacije je jednostavno. Pratite korake ispod ili skočite odmah na API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciju da počnete bez odlaganja.

U TeamViewer API, razlikuju se dva različita načina korišćenja API (programski interfejs aplikacije): Ili preko skripti ili preko aplikacija.

Aplikacije se razvijaju da bi se koristile od strane mnogih različitih naloga. Zbog toga, skripte i aplikacije imaju različite načine pristupa TeamViewer podacima, koje predstavljaju različiti tipovi tokena.

Ako želite da koristite API (programski interfejs aplikacije) samo za svoje podatke, kreirajte token skripte. Ne brinite ako se kasnije predomislite, još uvek možete lako da migrirate na aplikaciju. Ako želite da kreirate aplikaciju koju će koristiti drugi TeamViewer korisnici, započnite i kreirajte identifikator klijenta za OAuth 2.0.

Kreirajte TeamViewer nalog u TeamViewer Management Console da biste razvijali TeamViewer aplikaciju ili skriptu sa TeamViewer API | Snimak ekrana

Kreirajte nalog

Potreban Vam je TeamViewer nalog da biste koristili TeamViewer API. 

Najlakši način da to uradite je da posetite web lokaciju TeamViewer Management Console Prijavite se za nalog na levoj strani ove stranice.

Kreirajte skriptu

Otvorite svoje postavke profila u TeamViewer Management Console | Snimak ekrana

Otvorite TeamViewer Management Console

Da biste kreirali skriptu, morate se prijavite na  TeamViewer Management Console svojim TeamViewer nalogom. 

U sistemu, otvorite svoje postavke profila u gornjem desnom delu web lokacije.

Kreirajte novu skriptu koja se može koristiti sa Vašim TeamViewer nalogom | Snimak ekrana

Kreirajte skriptu

 1. Unesite ime skripte
 2. Unesite opis Vaše skripte
 3. Izaberite dozvole za svoju skriptu
 4. Sačuvajte skriptu

Molimo Vas da pronađete dalje informacije u API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciji.

Zapišite token skripte iz svojstava skripte. Biće Vam potreban kasnije | Snimak ekrana

Zapišite token

Zapišite token iz svojstava skripte koju ste nedavno kreirali.
Token će Vam biti potreban u procesu razvoja.

Molimo Vas da pronađete više informacija o tokenu u API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciji

Započnite kodiranje

Sada možete započeti pisanje svoje skripte koristeći API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciju ili možete koristiti svoj token u jednoj od naših skripti za primer.

Kreirajte aplikaciju

Otvorite meni aplikacija u TeamViewer Management Console | Snimak ekrana

Otvorite TeamViewer Management Console

Da biste kreirali aplikaciju, prijavite se na TeamViewer Management Console svojim TeamViewer nalogom. 

U Sistemu, otvorite vezu aplikacija u podnožju web lokacije.

Kreirajte novu aplikaciju koja se može koristiti sa svakim TeamViewer nalogom koristeći metode OAuth 2.0 | Snimak ekrana

Kreirajte aplikaciju

 1. Unesite ime aplikacije
 2. Unesite opis Vaše aplikacije
 3. Unesite URI preusmeravanja.
  Korisnici se preusmeravaju na URI nakon davanja pristupa Vašoj aplikaciji njihovim podacima. Ako se postavi, samo će biti odobreni zahtevi za autorizaciju koji koriste dati URI preusmeravanja. Može se izmeniti kasnije.
 4. Izaberite nivo pristupa
 5. Izaberite dozvole za svoju aplikaciju
 6. Sačuvajte aplikaciju

Molimo Vas da pronađete dalje informacije u API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciji.

Zapišite identifikator klijenta iz svojstava skripte. Biće Vam potreban kasnije | Snimak ekrana

Zapišite identifikator klijenta i klijentsku tajnu

Zapišite identifikator klijenta i klijentsku tajnu iz svojstava aplikacije koju ste skoro kreirali.
Biće Vam potrebni u procesu razvoja.

Molimo Vas da pronađete više informacija o identifikatoru klijenta u API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciji.

Započnite kodiranje

Sada možete započeti pisanje svoje aplikacije koristeći API (programski interfejs aplikacije) dokumentaciju.

API (programski interfejs aplikacije) dokumentacija

TeamViewer API i njegove reference, specifikacije i metode dokumentovane su u TeamViewer API dokumentaciji| Ikona

Dokumentacija TeamViewer API pruža detaljan opis dostupnih metoda (uključujući primere za pozive metoda), kao i osnovne informacije o korišćenju API (programski interfejs aplikacije).

Možete preuzeti TeamViewer API dokumentaciju kao PDF u daljem tekstu.

Preuzimanje

Primeri

Koristite unapred napravljene skripte da biste dobili korisne prikaze za pravljenje integracija.

Naše skripte za primer

Mi dajemo neke unapred napravljene skripte da bismo Vam pomogli da započnete sa pravljenjem svojih sopstvenih aplikacija.

Skripte su dostupne za PowerShell i Python.

Preuzmite skripte za Upravljanje korisnicima, Izveštavanje i Active Directory ili pogledajte primere u daljem tekstu da biste dobili korisne prikaze.

Molimo Vas da pronađete dodatne informacije o korišćenim API (programski interfejs aplikacije) metodama u TeamViewer API dokumentaciji.

Korišćenjem primera koda za TeamViewer API, možete razviti aplikaciju koja kreira predmete usluge.

Primer koda: Čekanje usluge

Čekanjem usluge možete upravljati predmetima podrške za korisnike u svom TeamViewer-u i TeamViewer Sistemu za upravljanje. 

Ovaj primer daje aplikaciju koja kreira predmet usluge. Korišćenjem priloženog koda programa možete shvatiti kako možete integrisati funkcije čekanja usluge u svom sopstvenom aplikativnom okruženju. Možete preuzeti aplikaciju i kod C# u daljem tekstu.

Preuzimanje
Nazad na vrh