Äldre versioner

Versionerna för nedladdning på den här sidan rekommenderas endast för användare med äldre licenser som inte kan användas tillsammans med den senaste versionen.
Versioner

Välj rätt version för att visa nedladdningarna:

Version 12.x Version 11.x Version 10.x
Behöver du en äldre version?
Operativsystem som stöds
Uppdateringar

Priser och övrig licensinformation finns i vår webbutik:


Köp uppdatering
Windows-logotyp

Windows (v12.0.95388):

Windows-logotyp

Windows (v11.0.93231):

Windows-logotyp

Windows (v10.0.93450):

Linux logo

Linux (v12.0.90041):

Linux-logotyp

Linux (v11.0.67687):

Linux-logotyp

Linux (v10.0.46203):