Utveckla

Utveckla anpassade lösningar

TeamViewer API

TeamViewer erbjuder en REST-API för utveckling av integrationer och applikationer i din egen anpassade miljö | Ikon

TeamViewer tillhandahåller webbaserat API som du kan använda för dataåtkomst och hantering av olika delar av ditt TeamViewer-konto. Med hjälp av API:et kan du utveckla appar som integrerar TeamViewer-funktioner i din egen företagsmiljö eller konstruera appar som alla kan använda. 

API:et kommunicerar med din applikation via REST och hanterar åtkomsten av alla data genom säkerhetsauktoriseringsstandarden OAuth 2.0.

Funktioner

TeamViewers API för applikationsutvecklare ger tillgång till följande TeamViewer-funktioner: 

Användarhantering

Metoder som rör grupper i listan med TeamViewers datorer och kontakter (till exempel skapa grupp eller dela grupp) 

Grupphantering

Metoder som rör grupper i listan med TeamViewers datorer och kontakter (till exempel skapa grupp eller dela grupp) 

Sessionsadministration

Metoder som rör fjärrstyrningssessioner med TeamViewer (till exempel skapa en ny session och ändra sessionsinformation). 

Anslutningsrapporter

Metoder som rör anslutningsrapportering i TeamViewers Management Console (till exempel lista anslutningsrapporter och exportrapporter). 

Online-möten

Metoder som rör TeamViewer-möten (till exempel schemaläggning av möten och start av spontanmöten)

Datorer och kontakter

Metoder som rör TeamViewers lista Datorer och kontakter (t.ex. se vem som är online, inleda en fjärrstyrningssession med en kontakt eller enhet, eller importera grupper av nya kontakter från din adressbok).

Användningsexempel

 • Skapa ett serviceärende från kundens ärende direkt i din hjälpcentral
 • Integrera en knapp för ”Förfrågan om supportsession” i webbapplikationen.
 • Extrahera anslutningsrapporter från TeamViewer Management Console till Excel för vidare bearbetning och statistikgenerering.
 • Exportera automatiskt anslutningsrapporter från TeamViewer Management Console varje kväll för flexibel användning och användning offline (till exempel för fakturering).
 • Importera snabbt och enkelt hela supportteamet till TeamViewers företagsprofil.
 • Skapa automatiskt ett nytt TeamViewer-konto för varje ny användare i din Active Directory.
 • Starta ett möte direkt från chattprogrammet och bjud samtidigt in chatt-partnern.
 • Schemalägg möten i kalenderprogram från andra leverantörer.
 • Se om en kontakt från ditt CRM är online i TeamViewer och be dem att starta en fjärrstyrningssession på deras dator direkt.
 • Anslut direkt till en dator från ditt favoritsystem för tillgångshantering. Använd det lösenord som har sparats i din lista med Datorer och kontakter.

Börja utveckla

Kom igång Dokumentation Exempel

Kom igång

Kom igång och skriv en app eller ett skript. TeamViewers API använder OAuth 2.0 och skripttoken samt klient-ID:n.

Börja utveckla egna appar på en gång

Det är lätt att konstruera en egen applikation. Följ punkterna här nedan eller gå direkt till API -dokumentationen så kommer du igång med detsamma.

När det gäller TeamViewers API, finns det två olika sätt: antingen i skript eller i appar.

Appar kan användas av många olika konton. Därför får skript och appar tillgång till TeamViewer-data på olika sätt, vilket motsvaras av olika typer av token.

Om du vill använda API-metoderna enbart för dina egna data ska du skapa ett skripttoken. Om du ändrar dig senare kan du enkelt byta till en app. Om du vill skapa en app som ska användas av andra TeamViewer-kunder ska du skapa ett OAuth 2.0 klient-ID.

Skapa ett TeamViewer-konto i TeamViewer Management Console och konstruera ett TeamViewer-appar eller skript med hjälp av TeamViewers API | Skärmbild

Skapa konto

För att kunna använda TeamViewers API måste du ha ett TeamViewer-konto. 

Enklast skapar du ett konto genom att gå till webbplatsen TeamViewer Management Console Till vänster på sidan kan du skapa ett konto.

Skapa skript

Öppna dina profilinställningar i TeamViewer Management Console | Skärmbild

Öppna Management Console

För att kunna skapa ett skript måste du logga in i  TeamViewer Management Console med ditt TeamViewer-konto. 

I konsolen öppnar du dina profilinställningar högst upp till höger på sidan.

Skapa ett nytt skript som du kan använda med ditt eget TeamViewer-konto | Skärmbild

Skapa skript

 1. Ange ett namn på skriptet
 2. Ange en beskrivning för skriptet
 3. Välj rättigheter för skriptet
 4. Spara skriptet

Mer information finns i API -dokumentationen.

Anteckna det skripttoken som syns i skriptets egenskaper. Det behövs senare. | Skärmbild

Skriv ner ditt token

Skriv ner det token som finns i egenskaperna för det skript som du nyss har skapat.
Du behöver detta token senare under utvecklingsprocessen.

Mer information om token finns i API -dokumentationen

Börja koda

Nu kan du börja skriva dina egna skript med hjälp av API -dokumentationen eller så kan du använda ditt token i ett av våra exempelskript.

Skapa applikationer

Öppna App-menyn i TeamViewer Management Console | Skärmbild

Öppna Management Console

Om du vill skapa ett program loggar du in i  TeamViewer Management Console med ditt TeamViewer-konto. 

In the Console, open the Apps link in the footer of the website.

Create a new app that can be used with any TeamViewer account using the methods of OAuth 2.0 | Screenshot

Skapa app

 1. Ange ett namn för appen
 2. Ange en beskrivning för appen
 3. Ange omdirigerings-URI.
  Användare omdirigeras till angivet URI efter det att de har beviljat din applikation tillgång till sina data. Om den här inställningen används beviljas endast en autentiseringsbegäran som använder angivet omdirigerings-URI. Det kan ändras senare.
 4. Välj en åtkomstnivå
 5. Välj rättigheter för applikationen
 6. Spara applikationen

Mer information finns i API -dokumentationen.

Anteckna det klient-ID som framgår av skriptegenskaperna. Det behövs senare | Skärmbild

Anteckna klient-ID och klienthemlighet

Anteckna det klient-ID och den klienthemlighet som framgår av egenskaperna för den app som du nyss skapade.
De behövs senare under utvecklingsprocessen.

Mer information om klient-ID finns i API -dokumentationen

Börja koda

Nu kan du börja skriva din egen applikation med hjälp av API -dokumentationen.

API-dokumentation

TeamViewers API och dess referenser, specifikationer och metoder finns dokumenterade i TeamViewers API-dokumentation | Ikon

I TeamViewers API-dokumentation beskrivs alla tillgängliga metoder i detalj (med exempel på metodanrop) samt grundläggande information om hur man använder API-metoderna.

Här nedan kan du ladda ner API-dokumentationen för TeamViewer som en PDF.

Ladda ner

Exempel

Om du studerar de färdiga skripten ser du hur man kan göra när man integrerar TeamViewer med andra program.

Våra skriptexempel

Vi tillhandahåller några färdiga skript som hjälper dig att komma igång med dina egna applikationer.

Skripten finns för PowerShell och Python.

Ladda ner skripten för Användarhantering, Rapporter och Active Directory  eller titta på exemplen nedan som visar hur det kan se ut.

Mer information om de API-metoder som används finns i TeamViewers API -dokumentation.

Med hjälp av kodexemplet för TeamViewers API kan du konstruera en applikation som skapar serviceärenden.

Kodexempel: Servicekö

Med servicekön kan du hantera kundsupportärenden i TeamViewer och i TeamViewer Management Console. 

Det här exemplet är en applikation som skapar ett serviceärende. Genom att studera den medföljande programkoden förstår du hur du kan integrera serviceköfunktionerna i din egen programmiljö. Du kan ladda ner appen och C#-koden här nedan.

Ladda ner
Till början