Phát triển

Phát triển các giải pháp tùy chỉnh

TeamViewer API

Phát triển màn hình

TeamViewer cung cấp API dựa trên web cho phép bạn truy cập dữ liệu và kiểm soát nhiều khía cạnh khác nhau của tài khoản TeamViewer.Bạn có thể sử dụng API để phát triển ứng dụng tích hợp chức năng TeamViewer vào chính môi trường doanh nghiệp của bạn hoặc bạn có thể phát triển ứng dụng mà mọi người đều có thể sử dụng. 

API sử dụng REST để giao tiếp với ứng dụng của bạn và tiêu chuẩn cấp phép an toàn OAuth 2.0 để quản lý truy cập vào tất cả dữ liệu.

Tính năng

TeamViewer API dành cho nhà phát triển ứng dụng tạo truy cập vào chức năng TeamViewer sau: 

Quản lý người dùng

Các phương pháp liên quan đến hồ sơ công ty TeamViewer (chẳng hạn như tạo thành viên công ty mới, chỉnh sửa thông tin thành viên). 

Quản lý nhóm

Các phương pháp liên quan đến nhóm trong danh sách Máy tính & Người liên lạc của TeamViewer (chẳng hạn như tạo nhóm, chia sẻ nhóm) 

Quản lý phiên

Các phương pháp liên quan đến phiên điều khiển từ xa với TeamViewer (chẳng hạn như tạo phiên mới, chỉnh sửa thông tin phiên). 

Báo cáo kết nối

Các phương pháp liên quan đến báo cáo kết nối trong TeamViewer Management Console (chẳng hạn như liệt kê các báo cáo kết nối, xuất báo cáo). 

Họp trực tuyến

Các phương pháp liên quan đến TeamViewer Meetings (chẳng hạn như Xếp lịch cuộc họp, bắt đầu cuộc họp tức thời) 

Máy tính & Liên hệ

Các phương pháp liên quan đến danh sách Máy tính & Liên hệ của TeamViewer (ví dụ, xem ai đang trực tuyến, khởi động phiên điều khiển từ xa bằng giao tiếp hoặc thiết bị, hoặc nhập theo nhóm các liên hệ mới từ sổ địa chỉ).

Các trường hợp sử dụng mẫu

 • Tạo trường hợp dịch vụ ngoài dấu kiểm của khách hàng trong phạm vi bộ phận hỗ trợ
 • Tích hợp nút "Yêu cầu phiên hỗ trợ" vào ứng dụng web của bạn.
 • Trích xuất các báo cáo kết nối từ TeamViewer Management Console vào Excel để xử lý và tạo thống kê thêm.
 • Tự động xuất báo cáo kết nối từ TeamViewer Management Console mỗi tối để sử dụng linh hoạt và ngoại tuyến (chẳng hạn như để lập hóa đơn).
 • Nhanh chóng nhập toàn bộ nhóm hỗ trợ vào hồ sơ công ty TeamViewer của bạn.
 • Tự động tạo tài khoản TeamViewer mới cho mỗi người dùng mới trong miền Active Directory.
 • Bắt đầu cuộc họp từ trong ứng dụng trò chuyện và mời trực tiếp người cùng trò chuyện.
 • Xếp lịch cuộc họp trong ứng dụng lịch bên thứ ba.
 • Xem liên hệ từ CRM của bạn có đang trực tuyến trong TeamViewer không và trực tiếp yêu cầu họ khởi động phiên điều khiển từ xa vào máy tính.
 • Trực tiếp kết nối với máy tính từ bên trong hệ thống quản lý tài sản ưa thích của bạn bằng cách sử dụng mật khẩu được lưu trong danh sách Máy tính & Liên hệ.

Bắt đầu phát triển

Bắt đầu Tài liệu Bản mẫu

Bắt đầu

Bắt đầu và phát triển ứng dụng hoặc mã script. TeamViewer API sử dụng OAuth 2.0 và mã Script cũng như ID khách hàng.

Bắt đầu phát triển ngay bây giờ

Thật dễ dàng phát triển chính ứng dụng của bạn.Thực hiện theo các bước bên dưới hoặc vào ngay tài liệu API để bắt đầu ngay.

Trong TeamViewer API có phân biệt hai cách sử dụng API khác nhau: Hoặc thông qua Script hoặc thông qua Ứng dụng.

Ứng dụng được phát triển để sử dụng bởi nhiều tài khoản khác nhau. Do đó, Script và Ứng dụng có các cách truy cập dữ liệu TeamViewer khác nhau, được thể hiện bằng nhiều kiểu mã khác nhau.

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng API cho chính dữ liệu của mình, hãy tạo mã script. Đừng lo nếu bạn muốn đổi ý sau này, bạn vẫn có thể dễ dàng di chuyển vào Ứng dụng.Nếu bạn muốn tạo Ứng dụng để các khách hàng khác của TeamViewer sử dụng, hãy tiếp tục và tạo ID khách hàng OAuth 2.0.

Tạo tài khoản TeamViewer trong TeamViewer Management Console để phát triển ứng dụng hoặc mã script TeamViewer bằng TeamViewer API | Ảnh chụp màn hình

Tạo tài khoản

Bạn cần tài khoản TeamViewer để sử dụng TeamViewer API. 

Cách đơn giản nhất tại sao phải thực hiện như vậy là truy cập trang web  TeamViewer Management Console Đăng ký tài khoản ở phần bên trái của trang.

Tạo mã script

Mở thiết lập cấu hình trong TeamViewer Management Console | Ảnh chụp màn hình

Mở Management Console

Để tạo mã script, bạn phải đăng nhập vào TeamViewer Management Console bằng tài khoản TeamViewer. 

Trong Console, mở thiết lập cấu hình ở phía trên bên phải trang web.

Tạo mã script mới có thể được sử dụng với chính tài khoản TeamViewer của bạn | Ảnh chụp màn hình

Tạo mã script

 1. Nhập tên mã script
 2. Nhập mô tả cho mã script
 3. Chọn các quyền hạn cho mã script
 4. Lưu mã script

Hãy tìm thêm thông tin trong tài liệu API.

Ghi lại mã script từ thuộc tính của mã script. Sau này bạn sẽ cần đến nó | Ảnh chụp màn hình

Ghi lại Mã

Ghi lại Mã từ thuộc tính của mã script bạn vừa tạo gần đây.
Bạn sẽ cần Mã trong quá trình phát triển.

Hãy tìm thêm thông tin về Mã trong tài liệu API

Bắt đầu mã hóa

Bây giờ bạn có thể bắt đầu viết mã script của chính mình khi sử dụng tài liệu API hoặc bạn có thể sử dụng mã của mình trong một trong các mã ví dụ của chúng tôi.

Tạo ứng dụng

Mở trình đơn Ứng dụng trong TeamViewer Management Console | Ảnh chụp màn hình

Mở Management Console

Để tạo ứng dụng, hãy đăng nhập vào TeamViewer Management Console bằng tài khoản TeamViewer. 

Trong Bảng điều khiển, mở liên kết Ứng dụng ở phần chân trang của trang web.

Tạo ứng dụng mới có thể được sử dụng với bất kỳ tài khoản TeamViewer sử dụng các phương pháp của OAuth 2.0 | Ảnh chụp màn hình

Tạo ứng dụng

 1. Nhập tên ứng dụng
 2. Nhập mô tả cho ứng dụng
 3. Nhập URI chuyển hướng.
  Người dùng được chuyển hướng đến URI sau khi cấp truy cập ứng dụng của bạn vào dữ liệu của người dùng. Nếu được thiết lập, chỉ có các yêu cầu cho phép được cấp sử dụng URI chuyển hướng đã cho. Có thể thay đổi sau này.
 4. Chọn mức truy cập
 5. Chọn các quyền hạn cho ứng dụng của bạn
 6. Lưu ứng dụng

Hãy tìm thêm thông tin trong tài liệu API.

Ghi lại ID khách hàng từ thuộc tính của mã script. Sau này bạn sẽ cần đến nó | Ảnh chụp màn hình

Ghi lại ID Khách hàng và bí mật Khách hàng

Ghi lại ID Khách hàng và bí mật Khách hàng từ thuộc tính của ứng dụng mà bạn tạo gần đây.
Bạn sẽ cần chúng trong quá trình phát triển.

Hãy tìm thêm thông tin về ID Khách hàng trong tài liệu API 

Bắt đầu mã hóa

Bây giờ bạn có thể bắt đầu viết ứng dụng của chính mình khi sử dụng  tài liệu API.

Tài liệu API

TeamViewer API và các tham chiếu, đặc tả và phương pháp được cung cấp trong tài liệu TeamViewer API documentation | Biểu tượng

Tài liệu của TeamViewer API đưa ra mô tả chi tiết các phương pháp có sẵn (bao gồm các ví dụ về yêu cầu phương pháp) cũng như thông tin cơ bản khi sử dụng API.

Bạn có thể tải về tài liệu TeamViewer API dưới dạng PDF bên dưới.

Tải về

Bản mẫu

Sử dụng mã script có sẵn để nhận một số hiển thị hữu ích để phát triển các tích hợp.

Các mã script mẫu của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một số mã script có sẵn để giúp bạn bắt đầu với việc phát triển chính ứng dụng của bạn.

Các mã script có sẵn cho PowerShell và Python.

Tải về mã script cho Quản lý người dùng, Báo cáo và Active Directory hoặc xem qua các ví dụ dưới đây để nhận một số hiển thị hữu ích.

Hãy tìm kiếm thêm thông tin về các phương pháp API được sử dụng trong tài liệu API TeamViewer.

Sử dụng ví dụ mã cho TeamViewer API, bạn có thể phát triển ứng dụng tạo trường hợp dịch vụ.

Ví dụ mã: Xếp hàng chờ dịch vụ

Với mã xếp hàng chờ dịch vụ, bạn có thể quản lý các trường hợp hỗ trợ khách hàng trong TeamViewer và TeamViewer Management Console. 

Ví dụ này cung cấp ứng dụng tạo trường hợp dịch vụ. Sử dụng mã chương trình đính kèm mà bạn có thể đọc hiểu cách có thể tích hợp các tính năng xếp hàng chờ dịch vụ vào môi trường ứng dụng của chính mình.Bạn có thể tải về ứng dụng và mã C# bên dưới.

Tải về
Lên đầu trang