Интегрирайте TeamViewer в MobileIron

Интегрирането на TeamViewer с новата функция [email protected] на MobileIron дава възможност за поддръжка на споделяне на екрана и дистанционно управление за много Android устройства чрез платформата MobileIron Core.

Причини за интегриране на TeamViewer в MobileIron

Активирайте TeamViewer в AWS WorkSpaces Marketplace.
Ползи

Процедурата за дистанционно отстраняване на неизправности се подобрява чрез оптимизиране на комуникацията между потребителите и служителите на помощното бюро, които след това могат по-добре да предоставят ефективно и своевременно съдействие. Потребителите не трябва да разказват какви са проблемите, а служителите на помощното бюро не трябва да установяват проблемите на сляпо.

Възможности
  • Създайте и присъединете сесия за поддръжка директно от таблото на MobileIron Core
  • Управлявайте дистанционно поддържано Android устройство
  • Изпращайте чат съобщения на и от устройството
  • Прехвърляйте файлове на устройството или получавайте файлове от него
  • Изпращайте на устройството настройки, например акаунти в Microsoft Exchange, или поддържайте Wi-Fi настройки
  • Вижте инсталираните приложения и работещите процеси
  • Направете справка за използването на микропроцесора и RAM паметта, състоянието на батерията, мястото за съхранение и други
Първи стъпки:

Интегрирането може да се направи чрез функцията [email protected] в таблото на MobileIron Core.

[email protected]