Izvješćivanje

Naš API za izvješćivanje omogućuje pristup izvješćima o povezivanju i informacijama o naplati za TeamViewer račun.

Upravljanje korisnicima
Prednosti

Izvezite sva izvješća o povezivanju iz programa TeamViewer kako biste stvoriti statistiku, izvršili naplatu ili ih uvezli u druge aplikacije za daljnju obradu.

Značajke
  • Izvezite svoja izvješća o povezivanju iz programa TeamViewer u CSV datoteku.
  • Odaberite koje stupe želite izvesti.
  • Izvezite informacije o povezivanju automatski pomoću fleksibilnih postupaka usluge API.
API dokumentacija

Dokumentacija za TeamViewer API sadrži detaljan opis dostupnih postupaka (uključujući primjere) te osnovne informacije o upotrebi značajke API.

TeamViewer API dokumentaciju možete preuzeti u PDF obliku ovdje dolje.

Preuzmi
Prvi koraci:

Ova je integracija dostupna za PowerShell i Python i možete je prilagoditi svojim potrebama.

Preuzmi