Kommersiell bruk

Det virker som om TeamViewer har blitt brukt i et kommersielt miljø

TeamViewer tilbys gratis for all personlig, ikke-kommersiell bruk – og de fleste av brukerne våre følger reglene og kjøper lisens hvis de bruker TeamViewer til forretningsformål.

Vi har imidlertid gjennomført tiltak for å sikre at programvaren vår ikke brukes kommersielt, og dermed også til lovlige aktiviteter, uten riktig lisens.

TeamViewer inkluderer ulike anonyme oppdagelsesmetoder for å kontrollere om programvaren brukes i kommersielle miljøer.Hvis du bruker TeamViewer regelmessig i slike miljøer, vil du se advarselen som du muligens så før du kom til denne siden.

Hva anses som kommersiell bruk?

I prinsippet omfatter kommersiell bruk alt der penger og tjenester sannsynligvis er involvert.Dette dekker alle situasjoner der du kanskje bruker TeamViewer for arbeidsrelaterte funksjoner.


Eksempler på ikke-kommersiell bruk:

  • Hjelpe eller gi support til venner eller familie
  • Koble til den personlige datamaskinen hjemme

Eksempler på kommersiell bruk:

  • Hjelpe eller gi support til kunder eller kollegaer på jobb
  • Hjelpe firmaer eller organisasjoner, selv om det er gratis
  • Koble til firmadatamaskiner eller servere fra hjemmekontoret

Hvis du har spørsmål eller tvil om den riktige bruken av TeamViewer, kan du gjerne ta kontakt med supportavdelingen vår.

Hva med varselmeldingene?

Pop-up-advarslene genereres automatisk og kan bare deaktiveres ved å tilordne en riktig TeamViewer-lisens til enheten din eller til TeamViewer-kontoen din.


Det kan være tilfeller der TeamViewer feilaktig oppdager kommersiell bruk og begrenser din tilkobling selv om du ikke bryter lisensbetingelsene. I disse tilfellene kan du kontakte vår supportavdeling, beskrive din TeamViewer-brukssituasjon og gi oss din TeamViewer-ID. Hvis bruken din stemmer overens med lisenskravene våre, fjerner vi gjerne blokkeringen av programvaren din for deg.


Ved spørsmål om denne politikken, kontakt supportavdelingen vår.

Se vår Kunnskapsbase for en forklaring på hvordan vi definerer personlig bruk.

Hva gjør du med popup-meldingene?

Popup-advarslene genereres automatisk og kan kun slås av ved å tilordne en passende TeamViewer-lisens til enheten din eller til din TeamViewer-konto.


Det kan være tilfeller der TeamViewer feilaktig oppdager kommersiell bruk og begrenser din tilkobling selv om du ikke brøt lisensbetingelsene. I slike tilfeller kan du kontakte oss gjennom kommersiell bruk-skjemaet, beskrive situasjonen du bruker TeamViewer i, og fortelle oss din TeamViewer-ID. Hvis din bruk er i samsvar med våre tiltenkte lisensbetingelser, vil vi gjerne fjerne blokkeringen av programvaren for deg.