Tím vedenia spoločnosti

Andreas König, Generálny riaditeľ

Andreas König

Generálny riaditeľ

Andreas König je generálnym riaditeľom spoločnosti TeamViewer od mája 2015. Andreas, známy svojou cieľavedomosťou a húževnatosťou, predtým zastával funkciu člena správnej rady spoločnosti Swisscom Ltd. a generálneho riaditeľa spoločnosti Swisscom Ltd., kde sa mu podarilo úspešne zlúčiť dva podniky do jediného subjektu s viac než 4 500 zamestnancami.

Od roku 1996 do roku 2012 Andreas zastával niekoľko vedúcich pozícií v spoločnosti NetApp, popredného poskytovateľa riešení na ukladanie a správu dát v USA. Ako senior viceprezident a generálny riaditeľ pre oblasť EMEA zohrával kľúčovú úlohu pri upevňovaní pozície spoločnosti a jej expanzii na európsky trh. Pod jeho vedením spoločnosť vyrástla na viac než 2 000 zamestnancov a dosahovala ročné príjmy približne 2 miliardy dolárov.

Andreas vyštudoval strojné inžinierstvo na švajčiarskom technologickom inštitúte ETH v Zürichu.

Dr. Thomas Nowak, Chief Financial Officer

Dr. Thomas Nowak

Finančný riaditeľ

Dr. Thomas Nowak je finančným riaditeľom spoločnosti TeamViewer od septembra 2016. Thomas prešiel k TeamViewer zo spoločnosti Vodafone, kde viac než 8 rokov pôsobil ako generálny riaditeľ pre partnerské trhy a následne ako finančný riaditeľ v Holandsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku. V období posledných troch rokov bol členom dozornej rady a predsedom výboru pre audit spoločnosti Kabel Deutschland.

Thomas má vynikajúcu profesijnú minulosť s takmer 20 rokmi skúseností v technickom sektore a je držiteľom titulu PhD v odbore financie na Vestfálskej Wilhelmovej univerzite v nemeckom Münsteri. Svoju impozantnú kariéru vo finančnom odbore začal v roku 1995 v spoločnosti Hoechst AG ako firemný manažér pre riadenie a rozvoj.

Bernd Miehler, výkonný viceprezident pre prevádzku.

Bernd Miehler

výkonný viceprezident pre prevádzku

Bernd pôsobil v TeamViewer ako výkonný viceprezident pre operácie od septembra 2014. Dozerá na podnikový rozvoj a je zodpovedný za naše Oddelenie riadenia programu, podnikové informácie a analýzu a spracovanie údajov. So svojím tímom poskytuje podporu pre oddelenia obchodného plánovania, korporátnej stratégie a M&A, ako aj obstarávania.

Bernd v minulosti zastával funkciu senior viceprezidenta pre Program Office a člena vedenia skupiny v spoločnosti Jet Aviation AG vo Švajčiarsku, celosvetového lídra v business leteckej preprave. Zodpovedal za transformáciu skupiny a úspešne do nej začlenil dve získané spoločnosti. Predtým pracoval ako senior manažér v spoločnosti Global Management Consultancy A.T. Kearney v oddeleniach prevádzky a M&A. Zastával funkcie v Brazílii a Nemecku, kde pracoval predovšetkým na medzinárodných projektoch.

Bernd vyštudoval Business Administration and Process Engineering na univerzite v Stuttgarte (Nemecko) a na University of Massachusetts v Dartmouth (USA).

Kornelius Brunner, senior viceprezident, riaditeľ pre produktový manažment/inovácie

Kornelius Brunner

senior viceprezident, riaditeľ pre produktový manažment/inovácie

Kornelius Brunner zastáva funkciu senior viceprezidenta a riaditeľa pre inovácie v spoločnosti TeamViewer od júna 2016. V rámci pôvodného tímu spoločnosti Kornelius v minulosti viedol oddelenie produktového manažmentu a oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti TeamViewer. Viac než 10 rokov pracoval v odvetví vývoja softvéru a zohrával kľúčovú úlohu pri expanzii spoločnosti TeamViewer na trhy od jej založenia v roku 2005.

Predtým ako nastúpil do spoločnosti TeamViewer, Kornelius zastával rozličné funkcie v rámci vývoja softvéru a key accountingu v spoločnosti Rossmanith GmbH, poskytovateľovi riešení na zabezpečenie kvality a certifikáciu ISO 9001, a spoločnosti IQment, poskytovateľovi riešení na webové elektronické obchodovanie a webovú správu obsahu.

Dr. Mike Eissele, senior viceprezident, vývoj

Dr. Mike Eissele

senior viceprezident, vývoj

Mike Eissele pôsobí ako senior viceprezident pre vývoj v spoločnosti TeamViewer od júna 2016. Predtým zastával funkciu viceprezidenta pre vývoj v spoločnosti TeamViewer. Mike nastúpil do spoločnosti TeamViewer v roku 2009 na pozíciu vedúceho vývoja softvéru a odvtedy je zodpovedný za vedenie tímu, ktorý vyvíja a implementuje všetky produkty spoločnosti TeamViewer.

V rokoch 2003 až 2009 Mike pracoval vo výskumnej skupine vizualizácií na univerzite v Stuttgarte ako výskumný asistent a doktorát prírodných vied v oblasti počítačových vied získal za svoj príspevok k rozličným oblastiam vizualizácie a počítačovej grafiky.

Mike vyštudoval počítačové vedy na univerzite v Stuttgarte a venoval sa vizualizácii, počítačovej grafike a distribuovaným systémom. V roku 2002 získal titul MSc v oblasti počítačových vied in 2002.

Stefan Prestele, riaditeľ pre SVP a marketing

Stefan Prestele

riaditeľ pre SVP a marketing

Stefan Prestele zastáva funkciu senior viceprezidenta a riaditeľa pre marketing v spoločnosti TeamViewer. Stefan dokáže presne vyhodnotiť a definovať, zaznamenať a zavádzať dynamické stratégie na globálnych trhoch. Stefan nastúpil do spoločnosti TeamViewer v júli 2016. Zodpovedá za všetky marketingové aspekty vrátane tvorby dopytu a využitia rastu, digitálneho marketingu, komunikačných a analytických vzťahov, produktového marketingu, terénneho marketingu, zapojenia zákazníkov a presadzovania ich požiadaviek.

Pred príchodom do spoločnosti TeamViewer Stefan zastával funkciu senior viceprezidenta pre tzv. marketingové zdieľané služby v spoločnosti Unify, kde úspešne integroval plánovanie, zavádzanie a hodnotenie v rámci globálneho marketingového tímu presadzujúceho dôraz na digitálne technológie (digital-first culture). Predtým pôsobil v spoločnosti Parallels v Seattli ako senior riaditeľ pre globálny marketing a prevádzku, kde vytváral a implementoval celosvetovú stratégiu vstupu na trh a rastu, ktorá zahrnovala uvádzanie nových produktov na báze predplatného.

Za posledných 20 rokov Stefan zastával kľúčové pozície v oblasti marketingu, ako aj marketingu s PR v spoločnostiach ako Adobe Systems a Macromedia.

Raffi M. Kassarjian, enerálny riaditeľ, IoT a Monitis

Raffi M. Kassarjian

generálny riaditeľ, IoT a Monitis

Raffi Kassarjian pôsobí ako generálny riaditeľ pre Internet vecí (Internet of Things, IoT) a Monitis od januára 2016. Pred nástupom do spoločnosti TeamViewer Raffi pôsobil vo funkcii riaditeľa produktového manažmentu, marketingu a retailových bankových služieb v spoločnosti Converse Bank, jednej z popredných retailových bánk v Arménsku. Predtým Raffi zastával funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti iCON Communications, jedného z prvých poskytovateľov bezdrôtových internetových služieb v krajine.

Pred pôsobením v Arménsku zastával funkciu viceprezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO). Krátko po nástupe do spoločnosti v roku 1999 spúšťal prvé internetové služby spoločnosti Fair Isaac. Neskôr riadil rozličné produktové P&Ls; reprezentujúce 20 % tržieb spoločnosti a bol členom exekutívneho riadiaceho tímu.

Pred nástupom do spoločnosti Fair Isaac pôsobil ako riadiaci pracovník v skupine strategických služieb spoločnosti Accenture (predtým ako Andersen Consulting), kde viedol strategické projekty pre klientov pôsobiacich v oblasti finančných služieb, telekomunikácií a pokročilých technológií.

Raffi má diplomy Bachelor of Arts a Master of Business Administration zo Stanfordovej univerzity.

Alfredo Patron, viceprezident pre obchodný rozvoj

Alfredo Patron

viceprezident pre obchodný rozvoj

Alfredo Patron zastáva funkciu viceprezidenta pre obchodný rozvoj v spoločnosti TeamViewer. Alfredo, známy svojím inovatívnym prístupom pri budovaní partnerstiev podporujúcich rast podnikania, nastúpil do spoločnosti TeamViewer v máji 2015, aby viedol oddelenie obchodného rozvoja. Pôsobí z metropolitnej oblasti Bay Area v Kalifornii.

Kým Alfredo nastúpil do spoločnosti TeamViewer, v rokoch 1998 až 2015 pracoval pre Skype a Microsoft na viacerých pozíciách a v rozličných geografických oblastiach vrátane Mexika, Veľkej Británie a USA. V tomto období viedol tímy zamerané na obchodné dohody o popredných aplikáciách, ako napríklad Office, Skype, Bing, Onedrive a Onenote. Takisto stál v čele obchodného a marketingového tímu pre Windows Phone pre oblasť EMEA.

Alfredo má titul BSc vo vývoji systémov z univerzity Universidad Anahuac del Sur v Mexico City a diplom Marketing Excellence z Kellogg School of Management. Je držiteľom certifikátu Innovation and Entrepreneurship, ktorý udeľuje Stanfordova univerzita.

Patryk Wlodarczyk, viceprezident, informačné technológie

Patryk Wlodarczyk

viceprezident, informačné technológie

Patryk Wlodarczyk zastáva funkciu viceprezidenta pre informačné technológie v spoločnosti TeamViewer. Patryk sa k tímu spoločnosti TeamViewer pripojil v apríli 2016 a odvtedy stojí v čele globálneho oddelenia IT.

Pred nástupom do spoločnosti TeamViewer Patryk pracoval ako vedúci pre IT v spoločnosti Brainloop AG s dôrazom na transformáciu IT, stratégiu IT a harmonizáciu systémov IT. Ako vedúci pre IT a dátové centrá zodpovedal za všetky platformy SaaS v 8 krajinách. V tomto období Patryk viedol mnoho medzinárodných tímov a medzinárodných projektov po celom svete v rámci startupov aj veľkých spoločností. Do spoločnosti TeamViewer prichádza s viac než 15-ročnými skúsenosťami v odvetví IT.

Má diplom Bachelor of Science v oblasti informatiky z Poľsko-japonského inštitútu informačných technológií.