Bezplatne na osobné používanie

TeamViewer a model freemium

TeamViewer je špičkové softvérové riešenie na vzdialenú podporu, vzdialený prístup a on-line spoluprácu. Dokonca si myslíme, že je to najlepšie, najvýkonnejšie a najintuitívnejšie riešenie na trhu, a mnoho analytikov, odborníkov z tohto odvetvia a predovšetkým naši zákazníci by s tým súhlasili.

Softvér TeamViewer je už od svojich začiatkov dostupný bezplatne na osobné, nekomerčné používanie.

Chceme, aby používatelia z celého sveta mohli využívať možnosti, ktoré ponúka TeamViewer. Chceme, aby sa mohli dôkladne zoznámiť so softvérom a jeho funkciami, dôverovali jeho vysokej úrovni zabezpečenia a vyskúšali si široký a rozmanitý potenciál využitia.


Máme na to niekoľko dôvodov.

  • V prvom rade odporúčania vychádzajúce z osobnej skúsenosti alebo zo skúsenosti priateľov či obchodných partnerov sú mimoriadne presvedčivé. A veľmi si ich vážime.
  • V druhom rade naša veľká používateľská základňa nám neustále poskytuje odozvu, ako môžeme zlepšiť náš softvér, aby lepšie spĺňal potreby a požiadavky zákazníkov. Skrátka, máte vynikajúce nápady.
  • A v konečnom dôsledku pevne veríme v hodnoty pomoci ľuďom a zlepšovania sveta. Môžete si myslieť, že to je dobré pre karmu, ale je to dobré aj pre udržateľné podnikanie. A navyše – aj my máme príbuzných a priateľov.

Ďakujeme vám, že používate softvér TeamViewer