Active Directory

Active Directory (AD) je adresárová služba pre doménové siete Windows. Používa sa na správu všetkých používateľov a počítačov prostredníctvom LDAP v doménovej sieti Windows.

Active Directory
Výhody

Udržiavajte kontá používateľov aplikácie TeamViewer aktuálne vďaka ich synchronizácii so službou Active Directory. Už nebude potrebné manuálne pridávať nových používateľov zo spoločnosti do aplikácie TeamViewer!

Funkcie
  • Vyberte jednu alebo viac skupín vo vašom Active Directory (Aktívnom adresári) pre vytvorenie konta TeamViewer pre každého člena tých jednotiek.
  • Zmeny v službe Active Directory, napríklad zmeny mien alebo pridanie nových používateľov, sa aktualizujú aj v aplikácii TeamViewer.
  • Používateľov, ktorých ste odstránili zo služby Active Directory, je možné deaktivovať v aplikácii TeamViewer bez ďalšej námahy.
Začnite:

Stiahnite a spustite Nástroj na pripojenie AD pre konfiguráciu integrácie podľa vašich potrieb.