Active Directory

Active Directory (AD) je adresárová služba pre doménové siete Windows. Používa sa na správu všetkých používateľov a počítačov prostredníctvom LDAP v doménovej sieti Windows.

Active Directory
Výhody

Udržiavajte kontá používateľov aplikácie TeamViewer aktuálne vďaka ich synchronizácii so službou Active Directory. Už nebude potrebné manuálne pridávať nových používateľov zo spoločnosti do aplikácie TeamViewer!

Funkcie
  • Ak chcete vytvoriť konto aplikácie TeamViewer pre každého člena organizačnej jednotky, v službe Active Directory vyberte danú jednotku.
  • Zmeny v službe Active Directory, napríklad zmeny mien alebo pridanie nových používateľov, sa aktualizujú aj v aplikácii TeamViewer.
  • Používateľov, ktorých ste odstránili zo služby Active Directory, je možné deaktivovať v aplikácii TeamViewer bez ďalšej námahy.
Začnite:

Táto integrácia je dostupná pre PowerShell a Python a môžete si ju prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Prevziať