Integrujte TeamViewer do Intune

Integrácia TeamViewer pre Microsoft Intune umožňuje poskytovať vzdialenú podporu pre spravované zariadenia z tabule dashboard Microsoft Intune.

Dôvody na integrovanie TeamViewer do Microsoft Intune

Výhody

Vďaka aplikácii TeamViewer môžete jednoducho vytvárať zabezpečené relácie vzdialenej pomoci priamo z prehľadu upozornení Intune a zefektívniť poskytovanie vzdialenej pomoci. Optimalizácia komunikácie medzi koncovým používateľom a pracovníkmi oddelenia IT zvyšuje komfort riešenia problémov a umožňuje koncovým používateľom požiadať správcu IT o pomoc prostredníctvom centra Intune. Aplikácia TeamViewer sa automaticky predinštaluje do všetkých spravovaných zariadení, a koncový používateľ teda nemusí nič inštalovať.

Upozorňujeme: na integráciu sa vyžaduje licencia Intune.

Funkcie
 • Poskytovanie vzdialenej pomoci pre spravované zariadenia
 • Diaľkové ovládanie spravovaného počítača so systémom Windows alebo zariadenia so systémom Android
 • Koncový používateľ si môže vyžiadať vzdialenú reláciu jednoduchým kliknutím
 • Pracovník IT sa pripája z konzoly správy Intune
 • Všetky pripojenia sú plne šifrované
Enterprise

Správa rozsiahlych, komplexných infraštruktúr IT vyžaduje prispôsobené riešenia a možnosť škálovania.

Pokročilá správa zariadení
 • Viac než 200 licencovaných používateľov
 • Viac než 12 súčasných používateľov
 • Správa viac než 1 000 zariadení
 • Samostatný kontaktný bod
 • Konzultácie a školenia
 • Poradenstvo prispôsobených riešení
Patríte už medzi zákazníkov spoločnosti TeamViewer?
Aktualizujte alebo rozšírte svoju existujúcu licenciu

Licencia TeamViewer môže rásť spolu s vaším podnikaním. Obnovte alebo zmeňte predplatné, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

 • Doplnkové kanály AddOn pre ďalších súčasných používateľov
 • Doplnok na podporu mobilných zariadení
 • Doplnkoví personálni agenti servicecamp AddOn
 • Inovujte licenciu na licenciu Premium alebo Corporate