Správa používateľov

Rozhranie API správy používateľov umožňuje správu používateľov v rámci profilu spoločnosti v aplikácii TeamViewer.

Správa používateľov
Výhody

Nastavenie aplikácie TeamViewer pre vašu spoločnosť je ešte jednoduchšie. Všetkých používateľov aplikácie TeamViewer v spoločnosti môžete vytvoriť jediným jednoduchým importovaním.

Funkcie
  • Importovanie poverení používateľov zo súboru CSV do správy používateľov v profile spoločnosti v aplikácii TeamViewer.
  • Zvolenie mien používateľov, hesiel, e-mailových adries a povolení pre každého používateľa.
  • Možnosť importovania zmien existujúcich kont používateľov.
Dokumentácia rozhrania API

V dokumentácii rozhrania API TeamViewer sú uvedené podrobné informácie o dostupných metódach (vrátane príkladov výziev metód), ako aj základné informácie o používaní rozhrania API.

Dokumentáciu rozhrania API TeamViewer si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF nižšie.

Prevziať
Začnite:

Táto integrácia je dostupná pre PowerShell a Python a môžete si ju prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Prevziať