Príklady použitia

Ako môže TeamViewer zjednodušiť váš každodenný život?

Vzdialená podpora – pomoc ľuďom

Poskytujte internú podporu alebo služby podpory pre zákazníkov.
Interná podpora IT
Poskytujte podporu všetkým pracovníkom svojej spoločnosti a ich rozličným zariadeniam či už v rámci malého podniku, alebo veľkej korporácie.
Služby podpory IT
Poskytujte podporu IT veľkej skupine zákazníkov a súčasne o tom veďte presné záznamy.
Technická podpora pre zákazníkov
Pomáhajte zákazníkom pri používaní svojich produktov a služieb.
Pomoc príbuzným a priateľom – bezplatne na osobné použitie
Stiahnite si softvér TeamViewer a používajte ho bezplatne na pomoc príbuzným či priateľom pri riešení ich technických problémov.
Ďalšie informácie

Vzdialený prístup – pripojenie k zariadeniam

Nastavte trvalý prístup a môžete vzdialene kontrolovať, monitorovať a spravovať zariadenia.
Prístup v bezobslužnom režime
Používajte softvér TeamViewer na prístup k počítačom odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Správa zariadení v rámci celého podniku
TeamViewer je možné používať ako neuveriteľne jednoduchú, avšak výkonnú platformu na správu IT, ktorú môžete integrovať priamo do svojho pracovného prostredia.
Údržba zariadení v bezobslužnom režime
Vykonávajte údržbu vzdialených zariadení a ich monitorovanie z pohodlia a bezpečia iného miesta.
Vzdialené ovládanie zariadení – bezplatne na osobné použitie
Pripojte sa k svojmu osobnému počítaču a používajte ho, akoby ste sedeli priamo pri ňom.
Ďalšie informácie

Schôdzky a spolupráca

Organizujte schôdzky, prezentácie, školiace semináre a interaktívne konferencie
Prezentácie a schôdzky
Zasadnutia rád, obchodné prezentácie alebo obhajoba dizertačnej práce: TeamViewer dokáže spojiť všetkých.
Komunikácia a spolupráca
Pracujte spoločne na projektoch alebo si vymieňajte idey a informácie v skupinových diskusiách alebo súkromných konverzáciách prostredníctvom funkcií konverzácie, VoIP a videa.
Zostávajte v kontakte – bezplatne na osobné použitie
Komunikujte s príbuznými a priateľmi prostredníctvom konverzácií, video hovorov, zdieľania obrazovky a ďalších nástrojov.
Ďalšie informácie

Domáca kancelária

Pracujte celý deň z domova alebo si dokonca zariaďte kanceláriu doma.
Pripojenie k pracovnému počítaču
Využívajte prístup k svojmu pracovnému počítaču z domova a môžete pracovať, akoby ste sedeli priamo pri ňom.
Pripojenie z domáceho počítača kdekoľvek
Váš domov je vašou prácou. Používajte svoj počítač na pripojenie ku klientom, partnerom a obchodným spoločníkom.
Ďalšie informácie

Mobilné pripojenia na cestách

Používajte mobilné zariadenie na poskytovanie podpory alebo pripojenie k počítaču z ľubovoľného miesta.
Poskytovanie podpory z ľubovoľného miesta
Používajte mobilné zariadenie (Android, iOS, Windows, BlackBerry) na pripojenie a poskytovanie podpory pre ľubovoľný počítač so systémom Windows, macOS alebo Linux.
Pripojenie z ľubovoľného miesta
Používajte mobilné zariadenie (Android, iOS, Windows, BlackBerry) na pripojenie k počítačom a prístup k dátam.
Ďalšie informácie

Vzdialená podpora mobilných zariadení

Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo svoje vlastné mobilné aplikácie.
Technická podpora pre mobilné zariadenia
Používajte počítač so systémom Windows, macOS alebo Linux na pripojenie k mobilným zariadeniam.
Technická podpora pre vlastné mobilné aplikácie
Poskytujte podporu pre vlastné mobilné aplikácie priamo zo samotnej aplikácie použitím SDK Screen Sharing TeamViewer.
Ďalšie informácie