TeamViewer – detaljne funkcije

Više platformi

Povezivanje sa računara na računar na različitim platformama, sa mobilnog uređaja na računar, sa računara na mobilni uređaj i čak veze između dva mobilna uređaja koji podržavaju Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform i BlackBerry.

Maksimalna kompatibilnost
ISPRAVKA: TeamViewer 13

TeamViewer radi na širokom opsegu uređaja i operativnih sistema, od vrhunskih sistema sa najnovijim operativnim sistemima do starijih uređaja i operativnih sistema.

Bez konfigurisanja

Pokrenite i koristite TeamViewer momentalno. TeamViewer funkcioniše čak i pored zaštitnog zida i automatski detektuje konfiguraciju proksija.

Jednostavan za razumevanje
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Uživajte u najsavremenijem korisničkom interfejsu koji je jasno raspoređen, jednostavan, osetljiv na dodir i lak za rad.

Visoke performanse
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Inteligentno podešavanje i usmeravanje veze, efikasno korišćenje propusnog opsega, brzi prenosi podataka, brzine kadrova tokom sesija na daljinu do 60 fps, hardversko ubrzanje i automatsko podešavanje kvaliteta osiguravaju optimizovano korisničko iskustvo.

Visok nivo bezbednosti

TeamViewer koristi razmenu javnog/privatnog ključa RSA 2048, AES (256-bitno) šifrovanje sesije od početka do kraja, nasumične lozinke za jednokratni pristup, opcionu dvostruku proveru identiteta i kontrolu pristupa putem pouzdanih uređaja, kao i bele i crne liste.

Internacionalan

TeamViewer je dostupan na više od 30 jezika i podržava međunarodne tastature, što ga čini idealnim rešenjem za internacionalnu upotrebu.

Besplatno testiranje i lična upotreba

Testirajte TeamViewer besplatno, bez potrebe da navedete bilo kakve lične podatke. Pored toga, koristite softver kući za ličnu upotrebu besplatno.

Opšte funkcije

Upravljajte računarima i kontaktima
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Uređujte, grupišite i delite svoje računare i kontakte po potrebi. Primajte upozorenja za važna obaveštenja. Pogledajte nedavna povezivanja i kada su kontakti onlajn da biste im poslali poruke ili odmah se povezali putem samo jednog klika.

Automatsko otkrivanje

Automatski otkrijte kontakte i uređaje u blizini kako bi saradnja i interakcija bili još lakši.

Integrisane provere nadzora

Kada dodelite uređaj svom TeamViewer nalogu, TeamViewer vam šalje upozorenja u vezi sa prostorom na disku, Windows ispravkama, antivirusnoj zaštiti i Windows zaštitnom zidu.

Upravljanje korisnicima i uređajima
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Dodajte korisnike i uređaje svojoj kompaniji (licenci) i dodeljujte prava. Delite grupe. Upravljajte uređajima sa podešavanjima zasnovanim na pravilima i prikazujte osnovne informacije o uređajima čak i kada su oflajn. Omogućite kontrole za bezbedan pristup za povezivanje uređaja bez potrebe za korišćenjem lozinke.

Postavljanje politika

Kreirajte smernice za podešavanja, distribuirajte ih i nametnite ukoliko je to potrebno. Bilo kakve promene u smernicama automatski se primenjuju na dodeljene uređaje.

Grupe kanala

Kreirajte zasebne grupe kanala u okviru licence kojima dodeljujete korisnike i obezbedite da određeni timovi uvek imaju pristup kanalima koji su im neophodni.

Ćaskanje

Funkcija razmene trenutnih poruka uključuje grupna ćaskanja, ćaskanja na Vebu, razmenu poruka van mreže, istoriju ćaskanja, trajne grupe za ćaskanje, ćaskanja koje pokreću korisnici iz predmeta usluge, punu podršku za mobilne uređaje i šifrovanje od početka do kraja.

Prenos datoteka
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Delite datoteke svih veličina uz brzinu do 200 MB/s korišćenjem praktičnih metoda kao što su menadžer datoteka, kontekstualni meniji, prevlačenje i otpuštanje ili polje za datoteke koje može da se poveže sa dobavljačima prostora za skladištenje u oblaku.

Tabla

U toku daljinske kontrole ili sesija sastanaka, koristite tablu koja sadrži mnoge oblike, penkala, markere i oblačić za tekst.

Zvuk i video zapisi na daljinu

Čujte i vidite muziku, video zapise ili sistemske zvuke sa udaljenog računara tokom veze.

VoIP visoke definicije

Uživajte u jasnoći audio kvaliteta visoke definicije za Voice over IP prenose sa automatskom redukcijom buke i poništavanjem eha.

Beleženje sesije
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Snimajte sesije daljinske kontrole ili sastanka (uključujući zvuk, VoIP, video i slike sa veb kamere) uz jednostavnu konverziju u AVI video format. Snimanje sesije takođe može da bude obavezno.

Ultra visoka definicija

Uz pomoć inteligentnog podešavanja razmere, TeamViewer pruža besprekorne veze sa UHD ekranima i za sesije na daljinu i za sesije sastanka.

Podrška servera terminala

U okruženju servera terminala, zaseban ID se opciono generiše za svakog korisnika, što im omogućava da koriste TeamViewer istovremeno i nezavisno.

Masovna primena

Koristite TeamViewer ili TeamViewer Host (tiho) na hiljadama uređaja u istom trenutku pomoću grupne smernice (GPO) u domenu aktivnog direktorijuma. Takođe, pokrenite TeamViewer Host na svojim Android mobilnim uređajima pomoću upravljačke konzole.
Integrisana korisnička služba
Upravljajte i pratite dolazne tikete uz TeamViewer servicecamp, integrisanu korisničku službu. Unapredite vreme odgovora zadavanjem prioriteta zahtevima i identifikovanjem čestih usluga ili tema za podršku.

Daljinska kontrola

Direktna kontrola

Kontrolišite daljinski računar ili Android ili Windows 10 Mobile uređaj kao da sedite ispred njega.

Pristup 24/7

Instalirajte TeamViewer kao sistemsku uslugu da biste omogućili pristup udaljenim uređajima u bilo kom trenutku, što je idealno za pristup uređajima bez nadzora, kao što su udaljeni serveri.

Iz svog pregledača

Koristite TeamViewer u pregledaču da biste pružili podršku na daljinu ili za daljinski pristup.

Više veza

Otvorite više veza istovremeno i koristite kartice da biste praktično prelazili sa jedne na drugu.

Za vaše radno okruženje

TeamViewer podržava kontrolu korisničkih naloga (UAC), direktne LAN veze putem TCP/IP protokola i pravi kanal za virtuelnu privatnu mrežu (VPN) – pored običnog deljenja radne površine.

Linux sistemi bez GUI

Čak iako ne postoji grafički korisnički interfejs (GUI) ili priključeni monitor na udaljenom Linux računaru, možete jednostavno da se povežete sa Linux konzolom za tekst.

Wake-on-LAN

Probudite svoj računar preko drugog računara korišćenjem TeamViewer-a u okviru lokalne mreže ili preko rutera.

Ponovo pokrenite udaljeni računar

Ponovo pokrenite udaljeni računar sa kasnijom automatskom rekonekcijom - čak i u bezbednom režimu.

Daljinski ažurirajte ili instalirajte

Daljinski ažurirajte svaku instaliranu verziju softvera TeamViewer, ili čak daljinski instalirajte TeamViewer (puna verzija hosta) uz TeamViewer QuickSupport.

Štampanje na daljinu
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Praktično štampajte dokumente u boji sa udaljenog računara na lokalnom štampaču. TeamViewer automatski detektuje lokalne instalirane štampače.

Sinhrona ostava

Kopirajte i lepite datoteke, slike i tekst sa jednog računara na drugi preko ostave.

Specijalni tasteri

Jednostavno šaljite posebne kombinacije tastera na udaljeni uređaj (npr. Ctrl+Alt+Del) čak iako koristite potpuno drugi operativni sistem, na primer onaj na mobilnom uređaju.

Crni ekran

Zatamnite ekran udaljenog računara ako ne želite da iko posmatra dok pristupate udaljenom uređaju.

Podrška za više monitora
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Jednostavno se prebacujte između više monitora. Prikažite više udaljenih ekrana istovremeno na svojim lokalnim ekranima (npr. dva prozora za dva monitora).

Sačuvajte podešavanja veze

Sačuvajte pojedinačna podešavanja veze za sve buduće veze sa istim računarima prema grupi, kontaktu ili računaru.

Čekanje usluge
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Svi servisni slučajevi se prikupljaju u redu za servis i identifikuju se na osnovu koda sesije kome se zatim može dodeliti prioritet, može se organizovati i automatski dodeliti u vašem timu. Obaveštenja osiguravaju da nikada ne propustite servisni slučaj.

Radite zajedno

Pozovite bilo kog partnera ili eksperta u trenutnu sesiju daljinske kontrole i rešite probleme zajedno. Takođe menjajte smer tako što ćete promeniti smer prikazivanja u toku bilo koje sesije.

Sveobuhvatno izveštavanje

Ugrađene funkcije za izveštavanje evidentiraju dolazne i odlazne veze kako bi se znalo ko je šta radio, kada i koliko dugo. Ovo može da posluži kao osnova za precizno obračunavanje. Takođe iskoristite mogućnost komentarisanja sesije i formulare sa povratnim informacijama korisnika.

Povežite se sa mobilnim uređajima
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Opciono dodajte podršku za mobilne uređaje za povezivanje sa Android i Windows 10 Mobile sistemima sa daljinskom kontrolom u realnom vremenu i nenadgledanim pristupom, kao i za povezivanje sa iOS uređajima sa deljenjem ekrana u realnom vremenu. Pogledajte instalirane aplikacije i aktivne procese, povlačite i prenosite podešavanja i pregledajte važne informacije o uređaju.

Sastanci / prezentacije

Planiranje

Planirajte, organizujte sastanke i šaljite pozivnice za njih. Zakažite sastanke na mreži direktno u svom Outlook kalendaru preko integrisanog TeamViewer dugmeta.

Upravljanje pravima

Upravljanje pravima pravi razliku između organizatora, izlagača i učesnika. Različiti izlagači mogu biti imenovani i promenjeni u toku sastanka.

Komunicirajte efikasno

Komunicirajte interaktivno i efikasno putem ćaskanja, VoIP, video zapisa i telefonske konferencije. Individualno podesite nivo interakcije između učesnika.

Kontrola pristupa

Započnite sastanke bez učesnika u cilju optimalne pripreme. Koristite zaključavanje brave da biste obezbedili dodatnu kontrolu pristupa za pozvane učesnike.

Podela ekrana

Delite ekran u bilo kom trenutku ili izaberite samo prozor određene aplikacije koju želite da delite. Pretvorite ćaskanja ili video pozive u celokupne prezentacije tako što ćete deliti ekran u bilo kom trenutku.

Video pozivi

Vidite i pričajte sa više učesnika u isto vreme u jednom pozivu i delite svoj ekran u bilo kom trenutku.

Jedan klik

Sastanci, video pozivi, ćaskanja i telekonferencije se mogu započeti jednim klikom; jednostavno i spontano.

Moduli

Bez instalacije

QuickSupport (daljinska podrška) i QuickJoin (učestvovanje u sastanku) može da se koristi bez instalacije, tako da administratorska prava nisu neophodna.

Pristup bez ličnog prisustva
ISPRAVKA: TeamViewer 13

Instalirajte TeamViewer Host da biste omogućili trajan pristup nenadgledanim računarima/serverima ili da biste pristupali Android uređajima, kao što su pametni telefoni, uređaji na mestima prodaje ili javni ekrani korišćenjem aplikacije TeamViewer Host for Android uz Eco režim za efikasnu potrošnju baterije i podataka.

Prilagođeni moduli

Kreirajte prilagođene QuickSupport, QuickJoin i Host module koji su brendirani vašim korporativnim identitetom, konfigurisani u skladu sa vašim potrebama i uvek dostupni za vaše korisnike.

SOS dugme

Stavite ikonu pored naziva svoje kompanije ili jednostavan poziv na akciju, pravo na radne površine kupaca kako biste im omogućili da na izuzetno lak način dobiju podršku.

Integracije

API-ji

Koristite API za integrisanje programa TeamViewer u vaše aplikacije (npr. korisnička služba ili CRM). Dodajte mogućnosti kao što je pristup računarima i kontaktima, izveštavanje, upravljanje korisnicima, primena smernica i upravljanje sesijom.

iOS/Android SDK za deljenje ekrana

Integrišite TeamViewer u svoje mobilne aplikacije koristeći SDK za deljenje ekrana za iOS/Android. Pomozite korisnicima svoje aplikacije i rešite njihove probleme.

Ćaskajte iz svog veb okruženja

Dodajte mogućnosti ćaskanja na principu pregledača, sa svim funkcijama u interne web alate kao što su CRM ili rešenja za tehničku podršku pomoću TeamViewer vidžeta za ćaskanje.

Korisnička služba

integracija

Jasan fokus

Bez obzira na vrstu zahteva, možete da se fokusirate na sadržaj tiketa. Nevažne informacije se automatski zatamnjuju. Relevantni delovi teksta u tiketima se mogu istaći.

Integracija sa klijentima za e-poštu

Pretvorite Outlook ili Gmail u korisničku službu. Odgovarajte na dolazne tikete direktno preko aplikacije za e-poštu koristeći potpunu funkciju korisničke službe. Nije potrebno da ručno održavate dva sistema.

Višeslojna podrška

Povezujte se direktno sa svojim korisnicima preko tiketa za podršku. Pružajte podršku preko ćaskanja ili započnite sesiju daljinske kontrole. Funkcioniše čak i ako korisnik nema instaliran TeamViewer.

Teme

Strukturišite prijemno sanduče sortiranjem tiketa u teme. Otvaranje teme prikazuje listu svih tiketa povezanih sa tom temom. Jednostavno kvantifikujte i merite često postavljana pitanja ili trenutno relevantne probleme za podršku i koristite ih za pružanje brze usluge.

Detekcija sudara

Pogledajte da li na tiket u vašem sandučetu trenutno odgovara neki kolega. Pomoću detekcije sudara, jednostavno možete da unapredite vremena reagovaranja i izbegnete odlazne dvostruke odgovore na upit.

Grupne radnje

Ažurirajte veliki broj tiketa odjednom. Prioritizujte, sortirajte, odgovarajte i zatvarajte tikete jednim korakom i definišite za koje tikete želite da koristite grupne radnje.

Citiranje

Ugrađujte citirane delove iz prethodnog tiketa u aktuelni odgovor korisniku. Prilikom prebacivanja između tiketa, prethodno uređeni tekst ostaje u aktuelnom tiketu i može se obraditi i poslati.